Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 4/2007, ročník 74


Souborný referát / Current concepts review

Current Concepts in the Management of Distal Radius Fractures

Současný stav v oblasti léčby zlomenin distálního radia

Podíl imunogenetických faktorů na vzniku a rozvoji periprotetické osteolýzy

Involvement of Immunogenetic Factors in the Development of Periprosthetic Osteolysis

Původní práce / Original papers

Artroskopická stabilizace ramene při multidirekcionální nestabilitě

Arthroscopic Stabilization Procedure for Multidirectional Shoulder Instability

Traumatická poškození triangulárního fibrokartilaginózního komplexu (TFCC)

Trauma to the Triangular Fibrocartilaginous Complex (TFCC)

Hemiartroplastika v léčbě zlomenin proximálního humeru

Hemiarthroplasty for Management of Proximal Humeral Fractures

Artroskopická paliativní resekce rotátorové manžety u nerekonstruovatelných lézí

Arthroscopic Palliative Resection of the Rotator Cuff in Patients with Unreconstructible Lesions

Význam labrokapsulárního valu při refixaci Bankartovy leze pomocí Mitek implantátu

The Role of Capsulolabral Complex in Bankart Lesion Repair Using Mitek Anchors

Výsledky implantace silastikových náhrad MCP kloubů II-V u revmatiků

Silastic Implant Arthroplasty of the Second to Fifth Metacarpophalangeal Joints in Rheumatoid Arthritis

Kazuistika / Case report

Prolongace bérce pomocí kalus-distrakce s využitím kinetického intramedulárního hřebu (kazuistika)

Callus Distraction Lengthening of the Tibia with the Intramedullary Kinetic Nail (Case Report)

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

XVI. ortopedické sympozium s mezinárodní účastí v Hradci Králové

Zápis ze schůze výboru AOAA CZ


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

 

Petr Chládek
Femoroacetabulární impingement syndrom

Femoroacetabulární impingement syndrom

 

Ctibor Povýšil
Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Patomorfologie chorob kostí a kloubů