Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Supplementum, 2021, ročník 88


Původní práce / Original papers

Sonografické vyšetření ramena

Scanning Technique in Shoulder Ultrasonography

Sonografické vyšetření lokte

Scanning Technique in Elbow Ultrasonography

Sonografické vyšetření zápěstí a ruky

Scanning Technique in Wrist and Hand Ultrasonography

Sonografické vyšetření kyčle

Scanning Technique in Hip Ultrasonography

Sonografické vyšetření kolena

Scanning Technique in Knee Ultrasonography

Sonografické vyšetření hlezna a nohy

Scanning Technique in Ankle nad Foot Ultrasonography


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče