Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 3/2022, ročník 89


Původní práce / Original papers

Artroskopická transoseální sutura rotátorové manžety: první zkušenost

Arthroscopic Transosseous Rotator Cuff Repair: First Experience

Léčba obrovskobuněčného kostního nádoru distálního radia a ulny

Treatment of Giant Cell Tumor of Bone in the Distal Radius and Ulna

Temporární hemiepifyzeodéza při korekci osových deformit pro genua valga: retrospektivní zhodnocení a srovnání výsledků při použití osmičkových dlah a  Blountových skob

Temporary Hemiepiphysiodesis in the Correction of Axial Deformities for Genua Valga: Retrospective Assessment and Comparison of Outcomes Achieved with the Use of Eight-Figure Plates and Blount Stapl

Léčení bércového vředu s použitím kombinované terapie PRP na nanovláknovém nosiči: výsledky pilotní studie

Management of Leg Ulcers Using Combined PRP Therapy on a Nanofiber Carrier: Results of a Pilot Study

Léčení refrakterního pakloubu humeru s použitím autologního kostního štěpu z  hřebene kosti kyčelní a spongioplastiky: retrospektivní studie

Treatment of the Refractory Atrophic Humeral Nonunion with Autogenous Block Iliac Crest Graft and Spongioplasty: a Retrospective Study

Porovnání dvou metod miniinvazivní osteosyntézy u zlomenin hlavičky vřetenní kosti u dětí

Comparison of Two Minimally Invasive Osteosynthesis Techniques for Radial Head Fractures in Paediatric Patients

Kazuistika / Case report

Muskuloskeletální tumory končetin diagnostikované během gestační periody: případová studie a přehled literatury

Musculoskeletal Tumors in Extremities Diagnosed During the Gestational Period: Case Series and Literature Review

Artroskopická exstirpace osteoidního osteomu hlavice femuru

Arthroscopic Excision of Osteoid Osteoma of the Femoral Head

Vzácná příčina laterálně lupavého kolena u 14leté dívky: šlacha m. popliteus

A Rare Cause of Lateral Snapping Knee in a 14-Year-Old Female Patient: Popliteus Tendon

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zápis ze schůze Výboru ČSOT
konané dne 18. 5. 2022 ve Vlasteneckém sále Karolina, Praha

Zápis ze schůze Výboru ČSOT s primáři pracovišť
konané dne 18. 5. 2022 ve Vlasteneckém sále Karolina, Praha

Zápis z členské schůze České společnosti pro ortopedii a traumatológii pohybového ústrojí

Ohlédnutí za XXV. Národním kongresem ČSOT, 18. - 20. 5. 2018 v Praze


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče