Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 5/2007, ročník 74


Původní práce / Original papers

Operační léčení infekčního postižení páteře

Surgical Treatment of Spinal Infections

Masivní ruptura rotátorove manžety - srovnání mini-open a artroskopické rekonstrukce
Část 2: artroskopická rekonstrukce

Massive Tears of the Rotator Cuff-Comparison of Mini-Open and Arthroscopic Techniques
Part 2. Arthroscopic Repair

Omezení hybnosti kolenního kloubu po implantaci totální endoprotézy

Restricted Motion after Total Knee Arthroplasty

Comparative Assessment of Outcome in Osteoarthritis of the Knee: The Utility of Knee Scores

Srovnání výsledků léčení u osteoartritidy kolena - použitelnost bodových systémů

Výsledky léčby niktrokloubních zlomenin proximální tibie v ÚN Brno v letech 1997 až 1999: hodnocení po 5-7 letech od terapie

Treatment of Intra-Articular Proximal Tibial Evaluation of Two- to Seven-Year Follow-up

Revizní operace diafyzárních zlomenin předloktí

Revision Surgery in Diaphyseal Forearm Fractures

Kazuistika / Case report

Cievne a neurologické komplikácie suprakondylických zlomenin humeru u dětí

Vascular and Neurological Complications of Supracondylar Humeral Fractures in Children

Souborný referát / Current concepts review

Femoroacetabulární impingement syndrom - preartróza kyčelního kloubu

Femoroacetabular Impingement Syndrome - Pre-Arthritis of the Hip

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 25. 4. 2007 v salonku Morava, v areálu VVB Brno

Usnesení členské a volební schůze ČSOT konané dne 26. 4. 2007 v 16:30 hodin v sále Rotunda VVB Brno

Zpráva ze zasedání redakční rady časopisu

Žádost o recenzní posudek

Recenzní posudek


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

 

Petr Chládek
Femoroacetabulární impingement syndrom

Femoroacetabulární impingement syndrom

 

Ctibor Povýšil
Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Patomorfologie chorob kostí a kloubů