Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 1/2008, ročník 75


Editorial / Editorial

Vážené kolegyně a kolegové, vážení členové CSOT,

Souborný referát / Current concepts review

Treatment of Distal Humerus Fractures

Léčba zlomenin distálního humeru

Původní práce / Original papers

Biochemické porovnání invazivity TEP MIS-AL a standardní TEP kyčelního kloubu

A Comparison of Operative Invasiveness in Minimally Invasive Anterolateral Hip Replacement (MIS-AL) and Standard Hip Procedure, Using Biochemical Markers

Initial Experience Using the Inverse Prosthesis of the Shoulder

Počáteční zkušenosti s použitím inverzní endoprotézy ramenního kloubu

Konzervativní terapie poranění ligamentózního aparátu hlezna s využitím PRGF

Conservative Treatment Using Plasma Rich in Growth Factors (PRGF) for Injury to the Ligamentous Complex of the Ankle

Operační řešení avulzního poranění tibiálního úponu zadního zkříženého vazu

Surgical Management of Posterior Cruciate Ligament Avulsion Fracture

Transplantace hluboce mražených menisků

Transplantation of Deep Frozen Menisci

Výsledky ošetření zlomenin zubu čepovce přímou osteosyntézou jediným axiálním šroubem

Results of the Treatment of Odontoid Fractures by Osteosynthesis with a Single Axial Screw

Doškolování / In-service training

Intramedullary Osteosynthesis in the Treatment of Lower Extremity Fractures

Intramedulární osteosyntéza v léčení zlomenin dolní končetiny

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 15.11. 2007 v hotelu IPVZ Praha 4, Budějovická

Foot Surgery Inernational Congres - Louka Monastery (Znojmo 29.-30.11.2007)

Recenze / Review

Anatomia Radiologica Musculoskeletalis Basalis

Pokyny pro autory / Instructions to Authors

An Introduction to Preparation of a Paper to Be Submitted to the Journal of Bone Joint Surgery - British Volume

Jak splnit podmínky k publikování v časopise JBJS (B)?

An Introduction to Preparation of a Paper to Be Submitted to the Journal of Bone Joint Surgery - British Volume

Jak splnit podmínky k publikování v časopise JBJS (B)?


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče