Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 2/2008, ročník 75


Souborný referát / Current concepts review

Extending the Indications of Intramedullary Nailing with the Expert Tibial Nail?

Rozšířené indikace nitrodřeňového hřebování tibiálním hřebem Expert

Pozdní hematogenní infekce kloubních náhrad

Late Hematogenous Infection of Prosthetic Joint

Diagnostika poranění pánve - role zobrazovacích metod u izolovaných traumat i polytraumat

Pelvic Fractures: Role of Imaging Methods in the Diagnosis of Isolated Pelvic Fractures and Multi-Trauma

Původní práce / Original papers

Zlomeniny dentu u pacientů nad 65 let: přímá osteosyntéza dentu vs. zadní fixace C1-C2

Fractures of the Dens in Patients Older than 65 Years: Direct Osteosynthesis of the Dens Versus C1-C2 Posterior Fixation

Prvé výsledky analýzy účinnosti antiseptík v prevencii pooperačných infekcií v oblasti proximálneho femuru, bedrového kíbu a panvy u detských ortopedických pacientov

Efficacy of Antiseptics in the Prevention of Post-Operative Infections of the Proximal Femur, Hip and Pelvis Regions in Orthopedic Pediatrie Patients. Analysis of the First Results

Operační léčba spondylodiscitidy

Surgical Treatment of Spondylodiscitis

Neuromuskulární deformity pánve a jejich možné operační řešení

Neuromuscular Deformity of the Pelvis and Its Surgical Treatment

Zadní stabilizace tříštivých zlomenin L5 bez ošetření předního sloupce

Posterior Stabilization of L5 Burst Fractures without Reconstruction of the Anterior Column

Tibiotalokalkaneální artrodéza retrográdním hřebem jištěným v rovině sagitální

Tibiotalocalcaneal Arthrodesis Using a Retrograde Nail Locked in the Sagittal Plane

Kazuistika / Case report

Vrozený pakloub klíční kosti u chlapce se syndromem Prader-Willi

Congenital Pseudoarthrosis of the Clavicle in a Boy with Prader-Willi's Syndrome

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zemřel profesor MUDr. Václav Tošovský, Dr.Sc.

Významné životní jubileum prof. MU Dr. Jaromíra Emra, CSc.

Zpráva z AGA Shoulder Fellowship 2007 ve Spojených státech (4. - 29. 4. 2007)

Zpráva z XIII. vánočního vinohradského sympozia

Zpráva ze 4. ortopedického sympozia v Litoměřicích

AO Masters Course - Davos 2007

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 12. 2. 2008 v hotelu IPVZ Praha 4, Budějovická


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče