Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 3/2008, ročník 75


Editorial

Původní práce / Original papers

Retrograde Nailing of Femoral Fractures

Retrográdní hřebování u zlomenin femuru

Význam UZ vyšetření v diagnostice poranění ramenního kloubu

Role of Ultrasonography in the Diagnosis of Shoulder Joint Injury

Indikace a metody léčby hallux rigidus na našem pracovišti

Indications for and Methods of Hallux Rigidus Treatment

Prostá kostěná fúze versus instrumentovaná hemivertebrektomie v operační léčbě kongenitálních skolióz

Simple Bony Fusion or Instrumented Hemivertebra Excision in the Surgical Treatment of Congenital Scoliosis

Možnosť interdisciplinárneho ovplyvnenia hojenia zlomenín dlhých kostí u osteogenesis imperfecta

Role of an Interdisciplinary Approach in the Healing of Long Bone Fractures in Patients with Osteogenesis Imperfecta

Korelace patologických nalezu ramenniho kloubu pomocí artroskopie versus nukleární magnetickou rezonancí

Shoulder Joint Disorder: Correlation of Findings by Arthroscopy and Magnetic Resonance Imaging

Sekundární pyomyozitida kyčelních svalů (nontropical pyomyositis)

Secondary Pyomyositis of Hip Muscles (Non-Tropical Pyomyositis)

Střednědobé výsledky necementované jamky TEP kyčelního kloubu Ultima u primoimplantací

Mid-Term Results of Cementless Ultima Cups in Primary Total Hip Replacement

Použití úhlově stabilních implantátů při ošetření zlomenin proximálního humeru - prospektivní studie

Use of Angle-Stable Implants for Proximal Humeral Fractures: Prospective Study

Kazuistika / Case report

SAPHO Syndrome - Rare Case of Joint Damage Treated By Knee Synovectomy and Total Hip Joint Replacement

SAPHO syndrom - ojedinělý případ řešení kloubních postižení synovektomií a endoprotézou

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

MUDr. František Bugáň, CSc., jubilejné 70. narodeniny

Zpráva ze zasedání redakční rady časopisu Acta Chirurgiae orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca
(Brno, dne 14.2.2008)


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

 

Petr Chládek
Femoroacetabulární impingement syndrom

Femoroacetabulární impingement syndrom

 

Ctibor Povýšil
Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Patomorfologie chorob kostí a kloubů