Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 4/2008, ročník 75


Souborný referát / Current concepts review

Fracture Healing - The Evolution of Our Understanding

Hojení zlomenin - evoluční změny v našich poznatcích

Funkce růstových faktorů v lidském organismu a jejich využití v medicíně, zejména v ortopedii a traumatologii

The Role of Growth Factors in the Human Organism and Their Use in Medicine, Especially in Orthopedics and Traumatology

Původní práce / Original papers

Mobilní náhrada krční meziobratlové ploténky ProDisc-C: prospektivní monocentrická dvouletá studie

ProDisc-C Mobile Replacement of an Intervertebral Disc. A Prospective Mono-Centric Two-Year Study

Náhrada kyčelního kloubu MIS-AL technikou - roční výsledky

Minimally Invasive Total Hip Replacement - One-Year Results

Naše zkušenosti s operací podle Lapiduse u pacientů s hallux valgus

Our Results of the Lapidus Procedure in Patients with Hallux Valgus Deformity

Wagnerovy punčošky v léčbě vývojové dysplazie kyčelního kloubu, časně diagnostikované v rámci všeobecného skríninku

Wagner Stockings for the Treatment of Developmental Dysplasia of the Hip Diagnosed Early by General Screening

První zkušenosti s totální náhradou zápěstí naší konstrukce

First Experience with Total Wrist Replacement Using an Implant of Our Design

Experience with the Mayo® Conservative Hip System

Zkušenosti s "konzervativním" kyčelním systémem Mayo

Kazuistika / Case report

Infekční komplikace operační léčby zlomenin pánve

Infectious Complications of Surgically Treatment Pelvic Fractures

Korekcia uhlových, dĺžkových a rotačných deform it predkolenia Taylorovým priestorovým rámom - prvé skúsenosti

First Experience with Correction of Limb-Length Inequality and Angular and Rotational Deformities of the Tibia Using the Taylor Spatial Frame

Double Synovial Cyst of the Proximal Tibiofibular Joint Confirmed by MRI as a Cause of the Peroneal Tunnel Syndrome

Dvojitá synoviální cysta proximální části tibiofibulárního kloubu potvrzená MRI jako příčina syndromu peroneálního kanálu

Extensive Subtrochanteric Shortening Osteotomy Enables the Conversion of a Long Lasting Resection Arthroplasty to a Total Hip Replacement

Subtrochanterická osteotomie s velkým zkratem umožňuje konverzi resekční artroplastiky na TEP kyčelního kloubu po delší době

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Profesor Oldřich Čech 80letý

Prof. Antonín Sosna pětašedesátiletý

3. Traumavideosympozium v Českých Budějovicích

Zpráva z kongresu


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče