Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 5/2008, ročník 75


Původní práce / Original papers

Functional Treatment of Closed Segmental Fractures of the Tibia

Funkční léčba zavřených segmentálních zlomenin tibie

Úspěšnost přední osteosyntézy fraktury dens axis

Anterior Osteosynthesis of Odontoid Fractures

Comparison of Hydroxyapatite-Coated Stems in Total Hip Arthroplasty after a Minimum 10-Years Follow-up

TEP kyčle s hydroxyapatitovým povrchem - porovnání výsledků

Bursitis iliopectinea

lliopectineal Bursitis

Výkony na svalech - ovlivnění klinického a rentgenového nálezu v oblasti kyčelního kloubu u pacientů s dětskou mozkovou obrnou

Effects of Surgery on Muscles on Clinical and Radiographic Findings in the Hip Joint Region in Cerebral Palsy Patients

Artroskopická léčba syndromu plantární ostruhy

Arthroscopic Treatment for Calcaneal Spur Syndrome

Results of Resection of Medial Patellar Plica through a Supero-lateral Portal as a Main Arthroscopic Procedure

Výsledky resekce medio-patelární pliky přes suprapaterální port jako hlavní artroskopický výkon

Morfologicko-funkčná charakteristika periartikulárneho tkaniva po endoprotéze bedrového kíbu: histologické, cytochemické a elektrónmikroskopické aspekty

Morphological-functional Characteristic of Periarticular Tissue after Total Hip Arthroplasty-Histological, Cytochemical and Electron Microscopy Aspects

Isolated Full Thickness Chondral Injuries. Prevalance and Outcome of Treatment. A Retrospective Study of 5233 Knee Arthroscopies

Izolované chondrální zlomeniny - retrospektivní artroskopická studie na souboru 5233 kolenních kloubů

Kazuistika / Case report

Rekurentní osteomyelitida tibie po transportu kosti a její radikální interdisciplinární léčba

ReccurentTibial Osteomyelitis after the Segmental Bone Transport: A Radical Interdisciplinary Treatment

Polyarticular Form of Pigmented Villonodular Synovitis. Radiation and Surgical Therapy: Long Term Follow-up

Polyartikulární formy pigmentové vilonodulární synovitidy - radiační a chirurgická léčba (dlouhodobé výsledky)

Avascular Necrosis of the 1st Metatarsal Head

Idiopatická avaskulární nekróza hlavičky I. MTT kloubu

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zdravica jubilantovi

Zápis ze společné schůze výboru ČSOT a primářů ortopedických pracovišť konané dne 15. 5. 2008 v rezidenci primátora města Prahy

Zápis z členské schůze ČSOT konané dne 16. 5. 2008 v hotelu Top Praha

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 10. 6. 2008 v hotelu IPVZ Praha 4, Budějovická

Ralf Loddenkemper-Preis 2009

Oznámení


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče