Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 1/2006, ročník 73


Souborný referát / Current concepts review

The Charnley Hip Replacement - 43 Years of Clinical Success

Totální náhrada kyčelního kloubu podle Charnleyho - 43 let klinického úspěchu

Původní práce / Original papers

Léčba vrozeného pakloubu bérce vaskularizovaným kostním štěpem

Treatment of Congenital Pseudarthrosis of Tibia by Vascularized Fibular Graft

Scarf osteotomie a její použití při postižení předonoží

Scarf Osteotomy for the Treatment of Forefoot Deformity

Artroskopická stabilizace ramenního kloubu

Arthroscopic Stabilization of the Shoulder

Měření otěru polyetylenových jamek TEP kyčelního kloubu univerzálním měřicím mikroskopem
Charakteristika měření

Measurement of Acetabular Polyethylene Wear, Using a Universal Measuring Microscope, in Total Hip Replacement
Intra- and Inter-Observer Measurement Variability

Použití setů pro pooperační drenáž a autotransfuzi u totálních náhrad kolenního kloubu

Use of Post-Operative Drainage and Auto-Transfusion Sets in Total Knee Arthroplasty

Kazuistika / Case report

Periferní primitivní neuroektodermový tumor - PNET

Peripheral Primitive Neuroectodermal Tumor - PNET

Souborný referát / Current concepts review

Fractures of the Femoral Neck: A Rewiew and Personal Statement

Zlomenina krčku stehenní kosti - osobní zkušenosti autora

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 29.11. 2005 v hotelu IPVZ Praha 4, Budějovická


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče