Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 1/2009, ročník 76


Souborný referát / Current concepts review

Treatment of Forearm Fractures

Diafyzární zlomeniny předloktí

Ošetření nestabilní zlomeniny pánve v akutní fázi (Pelvic Damage Control Surgery)

Management of Unstable Pelvic Fracture in the Acute Phase (Pelvic Damage Control Surgery)

Hodnocení kvality života pacientů s degenerativním onemocněním bederní páteře

Evaluation of the Quality of Life in Patients with Degenerative Disorders of Lumbar Spine

Původní práce / Original papers

Proximální karpektomie v léčbě poúrazových degenerativních změn zápěstního kloubu

Proximal Row Carpectomy in the Treatment of Degenerative Arthritis of the Wrist

Střednědobé výsledky u náhrad kolenního kloubu Medin Modular

Medin Modular Implant for Total Knee Arthroplasty - Mid-Term Results

Tenodéza - řešení chronické nestability distálního radioulnárního kloubu

Tenodesis for the Treatment of Chronic Instability of the Radioulnar Joint

Rizikové faktory úmrtí seniorů operovaných pro zlomeninu proximálního femuru

Mortality Risk Factors in the Elderly with Proximal Femoral Fracture Treated Surgically

Hodnocení operační léčby ruptury distální úponové šlachy musculus biceps brachii

Evaluation of Surgical Repair of Distal Biceps Tendon Ruptures

Vertebroplastika a kyfoplastika - metoda léčby osteoporotických zlomenin páteře

Vertebroplasty and Kyphoplasty - Treatment of Osteoporotic Vertebral Fractures

Kazuistika / Case report

Individuální 3D tibiální augmentace pro náhrady kolenního kloubu

Custom-Designed 3D Tibial Augmentation for Knee Replacement

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

MUDr. Robert Dostál, CSc., oslavil osmdesátku

AO sympozium „Zlomeniny pánve a acetabula“

7th International Congress of the European Foot and Ankle Society

Zpráva ze stáže v Montpellier

Celostátní sympozium ortopedického oddělení nemocnice ve Frýdku-Místku a Ortopedické kliniky FN Na Bulovce

Omluva prof. MUDr. Janu Bartoníčkovi, DrSc.


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče