Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 2/2009, ročník 76


Editorial

Původní práce / Original papers

A Surgical Technique for the Prevention of Femoral Lysis in Cement Total Hip Arthroplasty

Operační technika umožnující prevenci resorpce stehenní kosti po cementované náhradě kyčle

Dlouhodobé výsledky CLS jamky u primární náhrady kyčle

Long-Term Results of the CLS Acetabular Cup in Primary Total Hip Replacement

Artroskopický kapsulární release u syndromu zmrzlého ramene

Arthroscopic Capsular Release in Frozen Shoulder Syndrome

Bloková anestezie nohy provedená ze dvou kožních vpichů (anatomická studie)

Regional Anaesthesia of the Foot Achieved from Two Cutaneous Points of Injection: An Anatomical Study

Výpočtové modelování mechanických interakcí dříků Poldi-Čech, CF-30, MS-30 a  PFC s cementem akostní tkání

Mathematical Simulation of Stem/Cement/Bone Mechanical Interactions for Poldi-Čech, CF-30, MS-30 and PFC Femoral Components

Využití funkční léčby v terapii zlomenin distálního radia

Method of Functional Treatment of Distal Radius Fractures

Paklouby pánve

Nonunions or Malunions of Pelvic Fractures

Hyperextenzní poranění krční páteře při spondylóze

Hyperextension Trauma in Patients with Cervical Spondylosis

Měření průměru hlavice femuru: klinická studie

Measurement of Femoral Fead Diameter: A Clinical Study

Souborný referát / Current concepts review

Navigační techniky v chirurgii kraniocervikálního přechodu a horní krční páteře

Navigation Techniques in Surgery of Cranio-Cervical Junction and Upper Cervical Spine

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Doc. MUDr. Rudolf Ditmar, CSc., pětašedesátiletý

Přínos celoživotního díla prof. Čecha pro českou ortopedii a traumatologii

Zápis zasedání redakční rady časopisu Acta Chirurgiae ortopaedicae et Traumatologiae čechoslovaca, Brno, dne 20. 1. 2009

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOTS dňa 28. 1. 2009, Hotel Holiday Inn, Bratislava


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče