Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 4/2009, ročník 76


Editorial

Původní práce / Original papers

Experiences with the Two Incision Minimal Invasive Hip Replacement in 150 Cases with a Proximally Hydroxyapatite Coated Implant

Zkušenosti s dvouincizní minimálně invazivní technikou náhrady kyčelního kloubu u 150 případů s použitím impantátu s proximální hydroxyapatitovou povrchovou vrstvou

Dlouhodobé výsledky CLS dříku u primární náhrady kyčle

Long-Term Results of Use of the CLS Stem in Primary Total Hip Arthroplasty

Totální endoprotéza kyčelního kloubu z MIS-AL přístupu - porovnání se standardním anterolaterálním přístupem

Total Hip Replacement from a MIS-AL Approach (Comparison with a Standard Anterolateral Approach)

Ganzova periacetabulární osteotomie pánve - první zkušenosti

Bernese Periacetabular Osteotomy (Ganz Procedure). First Experience

Porovnání léčebných postupů používaných v terapii infekce kloubních náhrad kyčle a kolena

Comparison of Therapeutic Strategies for Hip and Knee Prosthetic Joint Infection

Damage control laparotomie u tupého poranění břicha

Damage Control Laparotomy in Blunt Abdominal Injury

Transpozice os pisiforme při řešení rozvinutých stadií morbus Kienböck - dlouhodobé výsledky

Os Pisiforme Transposition in the Treatment of Kienböck´s Disease - Long Term Results

Osteosyntéza intrakapsulárních zlomenin krčku stehenní kosti metodou DHS

Osteosynthesis of Intracapsular Femoral Neck Fractures by Dynamic Hip Screw (DHS) Fixation

Artrodéza sedlového kloubu palce ruky pomocí kanalizovaného šroubu

Arthrodesis of the Carpometacarpal Joint of the Thumb Using a Cannulated Screw

Kazuistika / Case report

Ipsilaterální traumatická luxace kyčelního akolenního kloubu ? kazuistika

Ipsilateral Traumatic Dislocation of Hip and Knee Joints. Case Report

Poúrazová paréza n. hypoglossus po zlomenině kondylu okcipitální kosti - kazuistika

Post-traumatic Hypoglossal Nerve Paresis due to Occipital Condyle Fracture

Doškolování / In-service training

Geriatrická traumatologie - vize nebo skutečnost?

Geriatric Traumatology - Vision or Reality?

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Světově uznávané databáze pro hodnocení výsledků výzkumu v České republice

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 5. 5. 2009 v hotelu IPVZ Praha 4, Budějovická

Zápis z jednání výboru ČSOT ze dne 20. 5. 2009

Zápis ze společné schůze výboru ČSOT a primářů ortopedických pracovišť konané dne 20. 5. 2009 v prostorách Bohemia Sekt Starý Plzenec

Zápis z výroční členské schůze ČSOT 21. 5. 2009 v Parkhotelu Plzeň

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 9. 6. 2009 v hotelu IPVZ Praha 4, Budějovická

Zahradníčkova cena za rok 2008

Ralf Loddenkemper-Prize 2010


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče