Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 5/2009, ročník 76


Souborný referát / Current concepts review

Current Concepts in Tibial Plateau Fractures

Zlomeniny plata tibie

Původní práce / Original papers

Nová metoda kvantifikace otěrových částic UHMWPE v okolí kloubních náhrad

New Metod for Quantification of UHMWPE Wear Particles around Joint Replacements

Naše zkušenosti s léčbou chordomu

Our Experience with Chordoma Treatment

Střednědobé výsledky 360° lumbální spondylodézy s použitím tantalové náhrady ploténky

Mid-Term Results of 360-Degree Lumbar Spondylodesis with the Use of a Tantalum Implant for Disc Replacement

Dlhodobé výsledky liečby zlomenín diafýzy femuru u detí

Long-Term Results of the Treatment of Diaphyseal Femur Fractures in Children

Analýza výsledků kostního hojení prodlužovaných femurů metodou postupné distrakce u dětí a dospívajících

Analysis of the Results of Bone Healing in Femurs Lengthened by the Gradual Distraction Method in Children and Adolescents

Multicentrická studie pacientů s poraněním pánve: základní analýza souboru

Multicentric Study of Patients with Pelvic Injury: Basic Analysis of the Study Group

Dlahová osteosyntéza u periprotetických zlomenin typu Vancouver B1 a B2

Plate Osteosynthesis in Vancouver Type B1 and B2 Periprosthetic Fractures

Implantace interspinózní rozpěrky DIAM u pacientů s degenerativním onemocněním lumbosakrální páteře

The DIAM Spinal Stabilisation System to Treat Degenerative Disease of the Lumbosacral Spine

Kazuistika / Case report

Solitární páteřní osteochondrom diagnostikovaný u 75letého muže

Solitary Spinal Osteochondroma. Case Report

Fraktura dříku tibiální komponenty TEP kolenního kloubu

Fracture of Tibial Stem in Revision Total Knee Arthroplasty

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Docent MUDr. Ivan Müller, CSc., sedmdesátiletý

Zpráva z 22. kongresu Evropské společnosti pro chirurgii ramene a lokte v  Madridu 16.-19. září 2009


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

 

Petr Chládek
Femoroacetabulární impingement syndrom

Femoroacetabulární impingement syndrom

 

Ctibor Povýšil
Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Patomorfologie chorob kostí a kloubů