Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 2/2010, ročník 77


Původní práce / Original papers

Distribuce otěrových částic UHMWPE v periprotetických tkáních u TEP kyčelního kloubu

Distribution of UHMWPE Wear Particles in Periprosthetic Tissues of Total Hip Replacements

Zlomeniny pánevního kruhu a acetabula operované přístupem podle Stoppy

Surgical Treatment of Pelvic Ring and Acetabular Fractures Using the Stoppa Approach

Perkutánní osteosyntéza předního pilíře acetabula: první zkušenosti

Percutaneous Fixation of Anterior Column Acetabular Fractures - First Experience

Modifikovaná Latarjetova operace při recidivujících luxacích ramena u starších pacientů

Modified Latarjet Procedure for Recurrent Shoulder Dislocation in Elderly Patients

Vplyv komplikácií na kvalitu života po stabilizačných operáciách degeneratívnych ochorení lumbálnej chrbtice

The Effect of Complications on the Quality of Life after Surgery for Lumbar Spine Degenerative Disease

Je Kaplan-Meierova statistika nejvhodnější metodou k hodnocení přežívání výsledku v ortopedii?

Is Kaplan-Meier Statistics the Most Appropriate Tool for Survivorship Measurement of Outcomes in Orthopaedics?

Degenerace přilehlého pohybového segmentu po lumbosakrální fúzi u  spondylolistéz: retrospektivní radiologická a klinická analýza

Adjacent Segment Degeneration after Lumbosacral Fusion in Spondylolisthesis: A  Retrospective Radiological and Clinical Analysis

Rozvoj artrózy po neléčené skafolunátní nestabilitě zápěstí

Arthritis Development Following Untreated Scapholunate Instability of the Wrist

Screw Loosening after Posterior Dynamic Stabilization - Review of the Literature

Uvolnění šroubů po zadní dynamické stabilizaci - přehled literatury

Poranění ledvin nižších stupňů (2. část): Validita ultrasonografie v diagnostice

Low Grade Renal Trauma (Part II): Diagnostic Validity of Ultrasonography

Palmární perkutánní nebo dorzální limitovaný operační přístup v léčbě minimálně dislokovaných a nedislokovaných zlomenin střední třetiny člunkové kosti: funkční výsledky a rozbor komplikací

A Palmar Percutaneous Volar versus a Dorsal Limited Approach for the Treatment of Non- and Minimally-Displaced Scaphoid Waist Fractures: An Assessment of Functional Outcomes and Complications

Kazuistika / Case report

Komplexní léčba symptomatických obratlových hemangiomů

Comprehensive Therapy of Symptomatic Vertebral Haemangiomas

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

AO Davos 2009

AO Trauma European Faculty Seminar (Davos, 10.-12. 12. 2009)

Zpráva z 87. a 88. AO Trauma kurzu v Davosu

Zpráva z AO kurzu v Davosu

AO Trauma Masters Course - Upper Extremity (Davos, 13.-18. 12. 2009)

AO Trauma Masters Course Davos 2009 - Upper Extremity

AO Spine Masters Symposia Davos 2009

Zpráva z AO kurzu v Davosu - polytrauma


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče