Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 3/2010, ročník 77


Editorial / Editorial

Ortopedie, traumatologie, chirurgie a současná koncepce péče o traumata pohybového aparátu

Orthopaedics, Traumatology, Surgery and Contemporary Concept of Trauma Care

Souborný referát / Current concepts review

Evidence for the Best Treatment for Displaced Intra-articular Calcaneal Fractures

Doklady a fakta pro optimlní léčení dislokovaných intraartikulárních zlomenin patní kosti

Původní práce / Original papers

Results Covering 20 Years Use of the Cement-free Zweymüller Alloclassic Total Endoprosthesis of the Hip Joint

Výsledky implantace necementované endoprotézy kyčle Alloclassic podle Zweymüllera po 20 letech

Periprotetická zlomenina distálního femuru - klasifikace a terapie

Distal Femoral Periprosthetic Fractures: Classification and Therapy

Ošetření degenerativního onemocnění bederní páteře metodou dynamické neutralizace systémem Dynesys

Dynamic Neutralization Using the Dynesys System for Treatment of Degenerative Disc Disease of the Lumbar Spine

Iliosacral Screw Fixation of the Unstable Pelvic Ring Injuries

Fixace nestabilních poranění pánevního kruhu iliosakrálními šrouby

Transfer m. latissimus dorsi při nereparabilních kraniodorzálních defektech manžety rotátorů

Latissimus Dorsi Transfer for the Treatment of Irreparable Craniodorsal Tears of the Rotator Cuff

Naše zkušenosti s náhradou I. MTP kloubu palce implantátem ToeFit Plus

TOEFIT-PLUS System for Replacement of the First Metatarsophalangeal Joint

Artroskopická rekonstrukce ruptury šlachy musculus subscapularis

Arthroscopic Repair of Subscapularis Tendon Tear

Diafyzární zlomeniny bérce - technika a klinické výsledky s použitím Expert Tibial Nail (ETN) v klasických a rozšířených indikacích

Expert Tibial Nail (ETN) for Treatment of Diaphyseal Tibial Fractures in Current and Extended Indications: Technique and Clinical Results

Kazuistika / Case report

Možnosti diagnostiky chronickej multifokálnej recidivujúcej osteomyelitídy: kazuistiky

Diagnostic Options in Chronic Recurrent Multifocal Osteomyelitis: Case Reports

Úspěšná emergentní torakotomie u pacienta s penetrujícím poraněním srdce: kazuistika

Successful Urgent Thoracotomy in a Patient with Penetrating Heart Injury - Case Report

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 9. 2. 2010 v hotelu IPVZ, Budějovická, Praha 4


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče