Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 4/2010, ročník 77


Editorial / Editorial

Vědecké a citační databáze a "impakt faktor" jako nástroj k posouzení úrovně publikace

Citation and Scientific Searching Databases and Impact Factor as a Tool for Evaluation of Scientific Level of the Publication

Souborný referát / Current concepts review

Tibial Pilon Fractures

Zlomenina pylonu tibie

Původní práce / Original papers

Patellar Tendinopathy: Histopathological Examination and Follow-up of Surgical Treatment

Entezopatie ligamentum patellae: histopatologické vyšetření a výsledky chirurgické léčby

Cementovaný dřík TEP Poldi-Čech po 25 letech

Poldi-Čech Cemented Femoral Stem in Total Hip Arthroplasty after 25 Years

Léčba osteochondrálních defektů kolenního kloubu metodou implantace solidního chondrograftu - dlouhodobé výsledky

Treatment of Deep Cartilage Defects of the Knee with Autologous Chondrocyte Transplantation: Long-Term Results

Hamstringy versus quadriceps u dvousvazkových rekonstrukcí předního zkříženého vazu

Hamstring versus Quadriceps Tendon Graft in Double-Bundle Anterior Cruciate Ligament Reconstruction

Radiologická měření u aloplastiky kolenního kloubu a jejich význam pro praxi

Radiographic Measurements in Total Knee Arthroplasty and their Role in Clinical Practice

Operace výhřezu hrudní meziobratlové ploténky

Surgical Treatment of Thoracic Disc Herniation

Peroperačná perimyelografia pri liečbe zlomenín torakolumbálnej chrbtice

Intra-operative Myelography in Treatment of Fractures of Thoracolumbar Spine

Použití operace podle Latarjeta při inveterované luxaci ramene

Latarjet Procedure for the Treatment of Inveterated Shoulder Dislocations

Zkracovací scarf osteotomie 5. metatarzu - střednědobé výsledky

Shortening Scarf Osteotomy of the Fifth Metatarsal: Mid-Term Results

Kazuistika / Case report

Plicní embolizace polymetylmetakrylátu - vzácná komplikace perkutánní vertebroplastiky

Pulmonary Polymethylmetacrylate Embolism: A Rare Complication of Percutaneous Vertebroplasty

Plantární fibromatóza (Ledderhoseova nemoc)

Plantar Fibromatosis (Ledderhose's Disease)


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče