Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 2/2006, ročník 73


Původní práce / Original papers

Třídimenzionální anatomie proximálního humeru a úponů rotátorové manžety a její uplatnění při aloplastice ramenního kloubu

Three-Dimensional Geometry of the Proximal Humerus and Rotator Cuff Attachment and Its Utilization in Shoulder Arthroplasty

Molekulární diagnostika infekcí kloubních náhrad

Molecular Diagnostics for the Detection of Prosthetic Joint Infection

Poranění velkých cév při předním přístupu k hrudní a bederní páteři

Injury to Major Blood Vessels in Anterior Thoracic and Lumbar Spinal Surgery

Cévní malformace pohybového systému u dětí

Musculoskeletal Vascular Malformations in Children

Kazuistika / Case report

Synoviální sarkom u dítěte - kazuistika

Synovial Sarcoma in Child - Case Report

Souborný referát / Current concepts review

Antibiotika v prevenci infekčních komplikací u operací kloubních náhrad

Antibiotic Treatment for Prevention of Infectious Complications in Joint Replacement

Current Concepts in Gene Therapy of the Musculoskeletal System

Současné názory na genovou terapii pohybového systému

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

AO - DAVOS 2005

4. sympozium Sekce dětské ortopedie ČSOT

Zajímavé publikace pro ortopedy


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče