Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 2/2006, ročník 73


Původní práce / Original papers

Třídimenzionální anatomie proximálního humeru a úponů rotátorové manžety a její uplatnění při aloplastice ramenního kloubu

Three-Dimensional Geometry of the Proximal Humerus and Rotator Cuff Attachment and Its Utilization in Shoulder Arthroplasty

Molekulární diagnostika infekcí kloubních náhrad

Molecular Diagnostics for the Detection of Prosthetic Joint Infection

Poranění velkých cév při předním přístupu k hrudní a bederní páteři

Injury to Major Blood Vessels in Anterior Thoracic and Lumbar Spinal Surgery

Cévní malformace pohybového systému u dětí

Musculoskeletal Vascular Malformations in Children

Kazuistika / Case report

Synoviální sarkom u dítěte - kazuistika

Synovial Sarcoma in Child - Case Report

Souborný referát / Current concepts review

Antibiotika v prevenci infekčních komplikací u operací kloubních náhrad

Antibiotic Treatment for Prevention of Infectious Complications in Joint Replacement

Current Concepts in Gene Therapy of the Musculoskeletal System

Současné názory na genovou terapii pohybového systému

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

AO - DAVOS 2005

4. sympozium Sekce dětské ortopedie ČSOT

Zajímavé publikace pro ortopedy


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

 

Petr Chládek
Femoroacetabulární impingement syndrom

Femoroacetabulární impingement syndrom

 

Ctibor Povýšil
Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Patomorfologie chorob kostí a kloubů