Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 6/2010, ročník 77


Souborný referát / Current concepts review

Changes in Epidemiology and Treatment of Pelvic Ring Fractures in Germany: An Analysis on Data of German Pelvic Multicenter Study Groups I and III (DGU/AO)

Změny v epidemiologii a léčení zlomenin pánevního kruhu v Německu: Analýza vypracovaná na podkladě údajů skupin I. a III. Německé multicentrické pánevní studie (DGU/AO)

Monteggia Fractures in Adults

Monteggiova zlomenina dospělých

Polyetheretherketon (PEEK) - I. část: Perspektivní materiál pro ortopedickou a  traumatologickou praxi

Polyetheretherketone (PEEK). Part I: Prospects for Use in Orthopaedics and Traumatology

Polyetheretherketon (PEEK) - II. část: Poznatky o využití v klinické praxi

Polyetheretherketone (PEEK). Part II: Application in Clinical Practice

Původní práce / Original papers

Výsledky léčby zlomenin distálního humeru otevřenou repozicí a vnitřní fixací LCP-DHP

Treatment of Distal Humeral Fractures by Open Reduction and Internal LCP-DHP Fixation

Kvalita života u pacientů po operaci degenerativní spinální stenózy bederní páteře po 3 letech sledování

Quality of Life in the Patients Treated for Degenerative Lumbar Spinal Stenosis: A Three-Year Follow-up Study

Varizační osteotomie proximálního konce femuru u dospělých po vývojové dysplazii kyčle - dlouhodobé výsledky

Proximal Femoral Varus Osteotomy in Adults after Developmental Dysplasia of the Hip: Long-Term Results

Obnova pohybu horní končetiny u pacientů s vysokou míšní lézí

Restoration of Upper-Limb Function in Patients with Cervical Spinal Cord Lesion

Suicidal Jumper's Fracture

Suicidal Jumper's Fracture

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

65 let prof. MUDr. Karla Koudely, CSc.


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

 

Petr Chládek
Femoroacetabulární impingement syndrom

Femoroacetabulární impingement syndrom

 

Ctibor Povýšil
Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Patomorfologie chorob kostí a kloubů