Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 4/2011, ročník 78


Editorial / Editorial

Orthopaedics in St. Gallen 1960 - 1967 under Maurice E. Müller
Seven years that changed the world

Souborný referát / Current concepts review

Clavicle Fractures - Is there a Standard Treatment?

Zlomeniny klíční kosti - Existuje standardní léčba?

Fractures of the Scapula

Zlomeniny lopatky

Původní práce / Original papers

Současný pohled na užívání methylprednisolonu v léčbě akutního poškození míchy

Current Role of Methylprednisolone in the Treatment of Acute Spinal Cord Injury

Porovnání funkčních výsledků úhlově stabilních osteosyntéz víceúlomkových zlomenin proximálního humeru a perkutánní fixace Kirschnerovými dráty ve střednědobém horizontu: prospektivní studie

Comparison of Functional Outcomes in Angle-Stable Osteosynthesis of Comminuted Fractures of the Proximal Humerus with Those in Percutaneous Kirschner-Wire Fixation. A Prospective Study of Mid-Term

Operační léčba zlomenin proximálního humeru

Surgical Treatment for Proximal Humerus Fracture

Matematický model biomechanického pozadí osteodegenerativního procesu krčního obratle

Mathematical Simulation of Biomechanical Background of Osteophyte Formation in Cervical Vertebra

Srovnávací analýza šroubů Socon CS a Socon v ošetření osteoporotických zlomenin torakolumbální páteře - biomechanická studie

A Comparative Analysis of Socon CS and Socon Pedicle Screws in View of their Use for Treatment of Osteoporotic Fractures of theThoracolumbal Spine. A Biomechanical Study

Injekce anestetika s kortikoidem při řešení bolestí sakroilických kloubů po lumbálních stabilizacích

Injection of Anaesthetic-Corticosteroid to Relieve Sacroiliac Joint Pain after Lumbar Stabilisation

Artroskopická léčba avulze interkondylické eminence u dětí za použití zkřížených Ki-drátů

Arthroscopic Technique Using Crossed K-wires for Avulsion Fractures of Intercondylar Eminence in Children

Patella alta u pacientů s dětskou mozkovou obrnou

Patella Alta in Cerebral Palsy Patients

Chirurgická léčba primární hyperparathyreózy v kontextu ortopedické diagnostiky a léčby: naše zkušenosti u 441 pacientů

Surgical Therapy of Primary Hyperparathyrodism in the Context of Orthopaedic Diagnosis and Treatment: Our Experiences in 441 Patients

Resekce a rekonstrukce hrudní stěny pro primární či metastatické nádorové onemocnění

Resection and Reconstruction of the Chest Wall for Primary or Metastatic Tumours

Biomechanické parametry a klinické výsledky unikompartmentální náhrady Oxford Phase III

Biomechanical Parameters and Clinical Outcomes of the Oxford Phase III Unicompartmental Knee Replacement

Kazuistika / Case report

Aseptická nekróza hlavičky humeru (Morbus Panner) řešena implantací solidního chondrograftu

Aseptic Necrosis of the Capitulum of the Humerus (Panner

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Ortopedie a Orthopaedics na LF v Plzni UK v Praze


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče