Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 5/2011, ročník 78


Editorial / Editorial

Kam kráčí současná ortopedie - traumatológie jako obor a jaké budou v budoucnu její úkoly

Trends in and Future Tasks of the Present Day Orthopaedic and Trauma Surgery as a Medical Specialty

Souborný referát / Current concepts review

Karpální poranění - zlomeniny, vazy, dislokace

Carpal Injuries - Fractures, Ligaments, Dislocations

Původní práce / Original papers

Biomechanické srovnání interspinózního implantátu a rigidní stabilizace na rozsah pohybu přilehlých lumbárních segmentů

Biomechanical Comparison of an Interspinous Device and a Rigid Stabilization on Lumbar Adjacent Segment Range of Motion

Sérové hladiny kobaltu u bezcementových totálních náhrad kyčelního kloubu s  párováním kov-kov; výsledky dvouleté prospektivní studie

Serum-Cobalt Levels with Metal-on-Metal Bearings in the Cement-Free Total Hip Arthroplasty Results Covering Two Years; Prospective Study

Reimplantace náhrady kyčelního kloubu metodou docementování dříku do původního cementového lůžka

Cement-within-Cement Femoral Stem Reimplantation Technique

Totální náhrada loketního kloubu v léčbě nemocných s revmatoidní artritidou

Total Elbow Replacement in Patients with Rheumatoid Arthritis

Operace degenerativní spondylolistézy lumbosakrální páteře dekompresí a  dynamickou transpedikulární stabilizací

Treatment of Degenerative Spondylolisthesis of the Lumbosacral Spine by Decompression and Dynamic Transpedicular Stabilisation

Minimálně invazivní krční elastická laminoplastika - principy a operační technika

Minimally Invasive Cervical Elastic Laminoplasty - Principles and Surgical Technique

Augmentace obratlového těla vertebrálním stentem

Vertebral Body Augmentation using a Vertebral Body Stent

Redukce radiační zátěže užitím fluoroskopické navigace při transpedikulární instrumentaci

Reduction of Radiation Exposure by the Use of Fluoroscopic Guidance in Transpedicular Instrumentation

Artroskopie zadního hlezna - naše zkušenosti a první výsledky

Experiences and First Outcome of Posterior Ankle Arthroscopy

Kazuistika / Case report

Lumbo-pelvická stabilizace po subtotální sakrektomii pro obrovský invazivní schwannom

Lumbo-Pelvic Stabilisation following Subtotal Sacrectomy due to a Giant Invasive Schwannoma. Case Report

Solitárny osteosarkóm distálneho femuru diagnostikovaný u 89-ročnej ženy

Solitary Distal Femoral Osteosarcoma in 89-year-old woman. Case report

C-príznak a talokalkaneárna koalícia

C-Sign and Talocalcaneal Coalition

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 8. 2. 2011 v IPVZ Praha

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 19. 4. 2011 v IPVZ Praha

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 18. 5. 2011 v TOP Hotelu Praha

Zápis z členské schůze ČSOT konané dne 20. 5. 2011 v Top Hotelu Praha

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 14. 6. 2011 v restauraci Tarouca Průhonice, Praha


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče