Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 1/2012, ročník 79


Editorial / Editorial

Konec mýtu o periostu

Debunking the Myth of the Periosteum

Souborný referát / Current concepts review

Současný pohled na zlomeniny dolního konce stehenní kosti

Current Concepts in Fractures of the Distal Femur

Tarzometatarzální kloubní komplex a jeho poranění

Tarsometatarsal Joint Complex and Midtarsal Injuries

Původní práce / Original papers

Operační léčba atlantoaxiální artrózy (AAOA): prospektivní studie 27 pacientů

Surgical Treatment for Atlantoaxial Osteoarthritis (AAOA): A Prospective Study of Twenty-Seven Patients

Mobilní náhrada bederních plotének - krátkodobé výsledky

Lumbar Total Disc Replacement. Short-Term Results

Anatomická rekonstrukce předního zkříženého vazu double bundle technikou - možnosti cílení femorálních kanálů

Anatomical Double-Bundle Anterior Cruciate Ligament Reconstruction - Transtibial versus Anteromedial Reaming of Femoral Tunnels

Řešení následků Monteggiovy zlomeniny v dětském věku

Treatment of Sequelae after Monteggia Lesions in Childhood

Schopnost kostní reparace u pacientů podstupujících implantaci TEP kyčelního kloubu

Bone Healing Capacity in Patients Undergoing Total Hip Arthroplasty

Vysoká laterální valgizační osteotomie bérce - technika "closed-wedge"

Closing-Wedge Valgus High Tibial Osteotomy

Vliv věku pacienta a mechanismu úrazu na typ zlomeniny pánve: epidemiologická studie

The Influence of Patient Age and Mechanism of Injury on the Type of Pelvic Fracture: Epidemiological Study

Kazuistika / Case report

Kombinace zlomenin dentu C2 a subaxiální krční páteře u pacientů s  ankylozující spondylartritidou

Dens Fracture with Concurrent Subaxial Cervical Spine Injury in Patients with Ankylosing Spondylitis

Oboustranná artrodéza mediální části nohy u pacientky s revmatoidní artritidou

Bilateral Arthrodesis of the Medial Foot Joints in a Patient with Rheumatoid Arthritis

Talus partitus. Kazuistika

Talus partitus. A Case Report


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

 

Petr Chládek
Femoroacetabulární impingement syndrom

Femoroacetabulární impingement syndrom

 

Ctibor Povýšil
Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Patomorfologie chorob kostí a kloubů