Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 3/2012, ročník 79


Souborný referát / Current concepts review

Léčení extrémně hemodynamicky nestabilních pacientů s frakturou pánevního kruhu

Management of Hemodynamic Unstable Patients "in extremis" with Pelvic Ring Fractures

Current Concepts Review - Fractures in the Region of the Elbow

Současný pohled na zlomeniny v oblasti lokte

Současné poznatky o vlivu technologie výroby a sterilizace na strukturu, vlastnosti a životnost UHMWPE v kloubních náhradách

Current Knowledge on the Effect of Technology and Sterilization on the Structure, Properties and Longevity of UHMWPE in Total Joint Replacement

Původní práce / Original papers

Uvolnění laterálních struktur prvního metatarzofalangeálního skloubení při operaci pro hallux valgus

Release of the Lateral Structures of the First Metatarsophalangeal Joint during Hallux Valgus Surgery

Artroskopicky asistovaná osteosyntéza kalkanea: klinické a rentgenologické výsledky prospektivní studie

Arthroscopically-Assisted Osteosynthesis of Calcaneal Fractures: Clinical and Radiographic Results of a Prospective Study

Timing operací páteře při akutním poškození míchy a jeho vliv na vývoj neurologického nálezu

Timing of Surgical Intervention in Acute Spinal Cord Injury and Post-Operative Neurological Recovery

Vztah tvaru akromia a ruptury rotátorové manžety

Relationship of Acromial Morphology and Rotator Cuff Tears

Výsledky dekomprese nervus ulnaris u syndromu Guyonova tunelu

The Results of Ulnar Nerve Decompression in Guyon

Prínos MRI v diagnostike intraartikulárnych lézií kolenného kĺbu

Magnetic Resonance Imaging in the Diagnosis of Intra-Articular Lesions of the Knee

Ověření přesnosti systému DTP-3 určeného pro neinvazivní vyšetření tvaru páteře prostřednictvím rtg vyšetření

Validation of the DTP-3 System for Noninvasive Spinal Shape Measurement by Comparison with X-Ray Examination

Mikční, sexuální a defekační problémy u žen v aktivním věku po zlomenině pánve: srovnávací studie

Micturition, Sexual and Defecation Disorders in Middle-Aged Women after Pelvic Fractures. A Comparative Study

Epidemiologické, morfologické a klinické aspekty zlomenin v oblasti hlezna

Epidemiological, Morphological and Clinical Aspects of Ankle Fractures

Kazuistika / Case report

Osteoidní osteom krčku kosti stehenní napodobující monoartritidu a způsobující femoroacetabulární impingement syndrom

Osteoid Osteoma of the Femoral Neck Mimicking Monarthritis and Causing Femoroacetabular Impingement

"Inveterovaná" luxační zlomenina sternoklavikulárního kloubu

Inveterate Dislocation Fracture of the Sternoclavicular Joint


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče