Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 6/2012, ročník 79


Souborný referát / Current concepts review

Zlomeniny hlezna - přehled současných přístupů

Current Concepts Review: Ankle Fractures

Aloplastika u intrakapsulárních zlomenin krčku femuru

Arthroplasty for Intracapsular Fractures of the Femoral Neck. Current Concept Review

Zlomeniny pánevního kruhu u dětí. Část I: Epidemiologie a primární zhodnocení. Přehled literatury

Pelvic Ring Injuries in Children. Part I: Epidemiology and Primary Evaluation. A Review of the Literature

Zlomeniny diafýzy tibie - možnosti ošetření a léčení. Přehled literatury

Tibial Shaft Fractures - Management and Treatment Options. A Review of the Current Literature

Původní práce / Original papers

Použití oválné TC jamky při revizních operacích totálních náhrad kyčelního kloubu

Oblong Acetabular Cup, Type TC, for Revision Total Hip Arthroplasty

Mobilní náhrada krční meziobratlové ploténky ProDisc-C: prospektivní monocentrická čtyřletá studie

ProDisc-C Total Disc Replacement. A Four-Year Prospective Monocentric Study

Trapézometakarpální endoprotéza Maïa v léčbě pokročilé artrózy kořenového kloubu palce ruky

Maïa Trapeziometacarpal Implant for Treatment of Advanced Osteoarthritis of the Basal Joint of the Thumb

Výsledky Ponsetiho metody v odstupu 4 až 6 let od začátku terapie

Results of the Ponseti Treatment Evaluated at Four to Six Years after it Started

Zlomeniny distálního humeru AO 13 C - výsledky operační léčby

AO type 13-C Distal Humerus Fractures. Results of Surgical Treatment

Comparison of the RTS and ISS Scores on Prediction of Survival Chances in Multiple Trauma Patients

Porovnání RTS a ISS skórovacích systémů v predikci naděje na přežití u  pacientů s mnohočetným poraněním

Doškolování / In-service training

Jsou operace malleolárních zlomenin snadné?

Are Malleolar Fractures Easy to Treat?

Kazuistika / Case report

Spondylolýza L3. Kazuistika a přehled používaných technik fúze spondylolytického defektu

Bilateral L3 Spondylolysis. A Case Report and an Overview of Spondylolytic Defect Repair Techniques

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Prof. MUDr. ARNOLD PAVLÍK (17. 3.1902 - 10. 2.1962)


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče