Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 1/2013, ročník 80


Editorial / Editorial

Vážení čtenáři, vážení členové ČSOT

Souborný referát / Current concepts review

Zlomeniny acetabula u dětí. Přehled literatury

Acetabular Fractures in Children: A Review of the Literature

Trochanterické zlomeniny femuru

Trochanteric Femoral Fractures

Původní práce / Original papers

Příčné zlomeniny s odlomením zadní hrany acetabula: epidemiologie, operační léčba a dlouhodobé výsledky

Transverse + Posterior Wall Fractures of the Acetabulum: Epidemiology, Operative Management and Long-Term Results

Radiologické středně-dlouhé výsledky u Th12 a L1 zlomenin, kde přední sloupec byl rekonstruován alogenním diafyzárním tibiálním štěpem

Mid-term Radiographic Results in Th12 and L1 Fractures after Anterior Column Reconstruction with Tibial Shaft Bone Allograft

Porovnání přesnosti korekce proximálního femuru klasickými úhlovými dlahami a  systémem kanalizovaného pediatricko-ortopedického instrumentária (CAPOS)

Exactness of Correction of Proximal Femoral Deformities Using Conventional Angled Blade Plates and the Cannulated Paediatric Osteotomy System. Comparison of Two Methods

Hodnocení výsledků náhrady předního zkříženého vazu pomocí alogenního štěpu ze šlachy m. tibialis anterior

Evaluation of Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Using Anterior Tibial Muscle Tendon Allograft

Zhodnocení klinických nálezů u pacientů s artroskopicky prokázanou symptomatickou parciální rupturou předního zkříženého vazu

Evaluation of the Clinical Results in Patients with Symptomatic Partial Tears of the Anterior Cruciate Ligament Diagnosed Arthroscopically

Poranění pánve a zlomeniny acetabula: rozdíly v závažnosti těchto poranění

Pelvic Injuries and Acetabular Fractures: Differences in their Severity

Náhrada prvního metatarzofalangeálního kloubu modulární trojdílnou press-fit endoprotézou. První zkušenosti

First Metatarsophalangeal Joint Replacement with Modular Three-Component Press-Fit Implant. Preliminary Report

Mikrobiologické a farmakologické vlastnosti kostního cementu VancogenX

Microbial and Pharmacological Characteristics of VancogenX

Význam systematické mediastinální lymfadenektomie v chirurgii plicních metastáz sarkomového původu

Systematic Mediastinal Lymphadenectomy in Surgery for Sarcomatous Pulmonary Metastases

Injikovatelný hydrogel funkcionalizovaný suspenzí bohatou na trombocyty a  mikročásticemi pro urychlení regenerace chrupavky

Injectable Hydrogel Functionalised with Thrombocyte - Rich Solution and Microparticles for Accelerated Cartilage Regeneration

Kazuistika / Case report

Alternativní technika cementové augmentace uvolněných pedikulárních šroubů -technická poznámka a prezentace dvou případů

Alternative Technique of Cement Augmentation of Loosened Pedicle Screws -Technical Note and Presentation of Two Cases


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče