Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 2/2013, ročník 80


Původní práce / Original papers

Supraacetabulární zevní fixace pro ovlivnění bolesti u geriatrických zlomenin pánve typu B

Supraacetabular External Fixation for Pain Control in Geriatric Type B Pelvic Injuries

Nestabilní poranění horní krční páteře u dětí a adolescentů

Unstable Injuries to the Upper Cervical Spine in Children and Adolescents

Drenáž u primární aloplastiky kolenního kloubu - prospektivní randomizovaná studie

Wound Drainage in Primary Knee Arthroplasty - a Prospective Randomized Study

Užití Omega dlahy při stabilizaci zlomenin acetabula - první zkušenosti

Use of the Omega Plate for Stabilisation of Acetabular Fractures: First Experience

Existují prognostické prediktivní parametry (PPP) v léčbě masivní trhliny rotátorové manžety pomocí transferu musculus latissimus dorsi?

Are there any Prognostic Prediction Parameters (PPPs) in the Treatment of the Massive Rotator Cuff Tear with Latissimus Dorsi Transfer?
Latissimus dorsi transfer in massiv rotator cuff tears

Ošetření pakloubu dlouhých kostí dvěma na sebe kolmo fixovanými dlahami

Orthogonal Double Plate Fixation for Long Bone Fracture Nonunion

Náhrada kyčelního kloubu MIS-AL technikou - sedmileté výsledky

Minimally Invasive Anterolateral Surgical Approach for Total Hip Arthroplasty: Seven-Year Results

Výsledky léčení oboustranné zlomeniny patní kosti otevřenou repozicí a vnitřní fixací (ORIF LCP)

Open Reduction and Plate Fixation (ORIF LCP) for Treatment of Bilateral Calcaneal Fractures

Necementovaná jamka Allofit - pětileté zkušenosti

Allofit Cementless Acetabular Component: Five-Year Experience

Poraněni předního zkříženého vazu u děti a adolescentů v našem souboru pacientů

Anterior Cruciate Ligament Injuries in Children and Adolescents in our Patient Group

Přínos kinematické počítačové 2D a 3D navigace k přesnosti provedení valgizační osteotomie proximální tibie s klínem otevřeným mediálně

Computer-Assisted Kinematic 2D and 3D Navigation in Medial Opening-Wedge High-Tibial Valgus Osteotomy

Chirurgická léčba zlomenin talu - střednědobé funkční a rentgenové výsledky

Surgical Management of Talus Fractures: Mid-Term Functional and Radiographic Outcomes

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Nekrolog pana primáře MUDr. Pavla Jelena

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 13. 11. 2012 v restauraci Tarouca, Parkhotel Průhonice

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 19. 2. 2013 v restauraci Tarouca, Parkhotel Průhonice


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče