Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 3/2013, ročník 80


Souborný referát / Current concepts review

Úhlově stabilní dlahy: přehled současných názorů na techniku použití a indikace

Locking Plates: A Current Concepts Review of Technique and Indications for Use

Principy léčby končetinového poranění v soudobých válečných konfliktech

Management of War Orthopaedic Injuries in Recent Armed Conflicts

Původní práce / Original papers

Dlouhodobé výsledky hřebování extraartikulárních zlomenin proximálního humeru

Long-Term Results of Nailing of Extra-Articular Proximal Humerus Fractures

Komplikace operačního léčení zlomenin pánevního kruhu

Complications Associated with Surgical Treatment of Pelvic Ring Fractures

Efekt zahřátého Bupivacainu na nástup znecitlivění při epidurální ansetezii v  chirurgii dolních končetin: dvojitě slepá randomizovaná klinická studie

Effect of Warm Bupivacaine on the Sensory Onset of Epidural Anaesthesia in Lower Limb Orthopaedic Surgery: A Double-Blind Randomized Clinical Trial

Analýza krevních ztrát po primární TEP kyčle a kolena

Multivariate Analysis of Blood Loss during Primary Total Hip or Knee Arthroplasty

Střednědobé výsledky unikompartmentální náhrady kolenního kloubu

Mid-Term Results for Unicompartmental Knee Arthroplasty

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 9. 4. 2013 v restauraci Tarouca, Parkhotel Průhonice

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 15. 5. 2013 v TOP HOTELU Praha v  restauraci Bohemia

Zápis ze zasedání členské schůze ČSOT konané dne 15. 5. 2013 v TOP HOTELU Praha

Zápis ze společné schůze výboru ČSOT a primářů ortopedických pracovišť konané dne 15. 5. 2013 v TOP HOTELU Praha v restauraci Bohemia


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče