Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 4/2006, ročník 73


Souborný referát / Current concepts review

Principles and Clinical Application of the Locking Compression Plate (LCP)

Zásady a klinické použití uzamykatelné kompresní dlahy LCP P.

Současné možnosti prevence infekcí kloubních náhrad

Current Strategies for Prevention of Prosthetic Joint Infection

Původní práce / Original papers

Acute Musculoskeletal Infection: Comparison of Different Methods for Intraoperative Bacterial Identification

Akutní infekce pohybového ústrojí: srovnání peroperačních metod pro detekci bakteriální infekce

Metodika sledování distribuce otěrových částic UHMWPE v okolních tkáních u TEP kyčelního kloubu

Method for Assessment of Distribution of UHMWPE Wear Particles in Periprosthetic Tissues in Total Hip Arthroplasty

Ošetření hlubokých defektů chrupavky kolena transplantací autologních chondrocytů fixovaných na nosiči z esteru kyseliny hyaluronové (Hyalograft C)

Treatment of Deep Cartilage Defects of the Knee with Autologous Chondrocyte Transplantation on a Hyaluronic Acid Ester Scaffolds (Hyalograft C)

Complex Injuries of the Shoulder - Floating Shoulder

Komplexní zranění ramenního kloubu - plovoucí rameno

Aloplastika kyčelního kloubu po operačním léčení zlomenin acetabula

Hip Joint Arthroplasty following Surgical Treatment of Acetabular Fracture

Včasná primárná implantácia totálnej protézy pri zlomeninách acetabula u pacientov pokročilého veku

Early Primary Total Hip Arthroplasty for Acetabular Fractures in Elderly Patients

Necementovaná totální endoprotéza kyčelního kloubu, keramika-keramika

Cementless Ceramic-on-Ceramic Total Hip System

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

1. Traumavideosympozium v Českých Budějovicích (traumatologie horní končetiny)

Zápis z plenární schůze české skupiny AO Alumni

(Olomouc 3. 4. 2006)

O současném stavu Sekce pro počítačem asistovanou a miniinvazivní ortopedickou chirurgii


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče