Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 4/2013, ročník 80


Souborný referát / Current concepts review

Zlomeniny pánevního kruhu u dětí. Část II: Léčba a výsledky. Přehled literatury

Pelvic Ring Injuries in Children. Part II: Treatment and Results. A Review of the Literature

Původní práce / Original papers

Léčení zlomenin proximálního humeru pomocí PHN hřebovacího systému

The Treatment of the Proximal Humeral Fracture with the Use of the PHN Nailing System: the Importance of Reduction

Srovnání výsledků léčby tuberkulózy kolene a kyčle z období 2005-2012

Evaluation of Treatment Outcomes in Tuberculosis of Knee and Hip Joints in 2005-2012

Artroskopická transkapsulární tenotomie iliopsoatu u vnitřního typu syndromu lupavé kyčle z periferního versus centrálního kompartementu: krátkodobé výsledky prospektivní randomizované studie

ArthroscopicTranscapsular Iliopsoas Tenotomy from the Peripheral versus the Central Compartment in Internal Snapping Hip Syndrome. Short-Term Results of a  Prospective Randomised Study

Přesnost korekce proximálního femuru s fixací LCP dětskými kyčelními dlahami

Accuracy of Proximal Femur Correction Achieved with LCP Paediatric Hip Plates

Injekce plazmy obohacené destičkovým koncentrátem je efektivnější než kyselina hyaluronová v léčbě gonartrózy

Platelet-Rich Plasma Injection Is More Effective than Hyaluronic Acid in the Treatment of Knee Osteoarthritis

Souvislost zlomeniny lopatky se závažností polytraumatu u pacientů s těžkou lézí plexus brachialis

Scapular Fracture Related to Polytrauma Severity in Patients with Serious Brachial Plexus Palsy

Postavení acetabulární komponenty necementované totální endoprotézy kyčle po předchozí Chiariho osteotomii pánve

Acetabular Component Position of the Noncemented Total Hip Endoprosthesis after Previous Chiari Pelvic Osteotomy

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

70. narozeniny profesora MUDr. Antonína Sosny, DrSc.

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 11. 6. 2013 v restauraci Tarouca, Parkhotel Průhonice


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče