Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 5/2013, ročník 80


Souborný referát / Current concepts review

Nástroje pro zhodnocení a výsledky po osteosyntéze nestabilního poranění pánevního kruhu - typ B a C

Evaluation Tools and Outcomes after Osteosynthesis of Unstable Type B and C Pelvic Ring Injuries

Souborný referát. Zlomeniny diafýzy humeru

Current Concepts Review - Fractures of the Shaft of the Humerus

Původní práce / Original papers

Spondylogenní krční myelopatie: výsledky a potenciální komplikace chirurgické léčby

Cervical Spondylotic Myelopathy: The Outcome and Potential Complications of Surgical Treatment

Poranění hrudní a bederní páteře typu B3 dle AO-ASIF

Type AO/ASIF B3 Fractures of the Thoracic and Lumbar Spine

Peroperační periprotetické zlomeniny u TEP kyčelního kloubu v letech 1995-2009

Intra-Operative Periprosthetic Fractures during THA in the Period 1995-2009

Porovnání vyšetření výpotku pohybového aparátu pomocí leukocytární esterázy s  jejich cytologickým a kultivačním vyšetřením

Leukocyte Esterase Testing for Examination of Exudate Associated with Skeletal System Diseases. Comparison with Cytological and Microbiological Examinations

Osteosyntéza zlomenin proximálního femuru metodou DHS: infekční komplikace

DHS Osteosynthesis for Proximal Femoral Fractures: Infectious Complications

Kazuistika / Case report

Sonografie u syndromu karpálního tunelu - kazuistika

Ultrasonography in Carpal Tunnel Syndrome. A Case Report

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 10. 9. 2013 v HOTELU PARK v  Průhonicích

Zpráva z 32. výročního kongresu EBJIS pořádaného ve dnech 12.-14. září 2013 v  Praze

Doc. MUDr. Miroslav SLAVÍK, CSc. - osmdesátiletý

8th European AOTrauma & TK Experts Symposium Tübingen, 27.-28. září 2013


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

 

Petr Chládek
Femoroacetabulární impingement syndrom

Femoroacetabulární impingement syndrom

 

Ctibor Povýšil
Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Patomorfologie chorob kostí a kloubů