Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 1/2014, ročník 81


Souborný referát / Current concepts review

Zachování dolní končetiny: indikace a rozhodování o replantaci, revaskularizaci a amputaci

Lower Limb Salvage: Indication and Decision Making for Replantation, Revascularisation and Amputation

Paklouby po zlomeninách předloktí

Non-Union in Forearm Fractures

Původní práce / Original papers

Vliv sterilizace formaldehydem, gama zářením a etylenoxidem na vlastnosti polyetylenových komponent kloubních náhrad

Effect of Sterilisation with Formaldehyde, Gamma Irradiation and Ethylene Oxide on the Properties of Polyethylene Joint Replacement Components

Anatomická rekonstrukce LCA double- versus single-bundle technikou - zhodnocení krátkodobých klinických výsledků prospektivní randomizované studie

Anatomical ACL Reconstruction by a Double- versus a Single-Bundle Technique. Prospective Randomised Study of Short-Term Clinical Results

Proč selhávají artroskopické stabilizační operace na ramenním kloubu

Arthroscopic Stabilisation of the Shoulder. Risk Factors for its Failure

Selhání primární léčby dislokované suprakondylické zlomeniny humeru u dětí

Failure of the Primary Treatment of Displaced Supracondylar Humerus Fractures in Children

Anatomické poznámky k miniinvazivní dlahové osteosyntéze proximálního humeru - kadaverózní studie

Anatomy Notes on Minimally Invasive Plate Osteosynthesis of the Proximal Humerus. A Cadaver Study

Naše skúsenosti s krátkym femorálnym driekom Metha

Our Experience with the Metha Short Hip Stem

Vliv antikoagulační a antiagregační terapie na rozsah, vývoj a prognózu akutního kraniocerebrálního poranění

The Effect of Anticoagulation and Anti-Aggregation Treatment on the Extent, Development and Prognosis of Acute Craniocerebral Injury


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

 

Petr Chládek
Femoroacetabulární impingement syndrom

Femoroacetabulární impingement syndrom

 

Ctibor Povýšil
Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Patomorfologie chorob kostí a kloubů