Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 2/2014, ročník 81


Souborný referát / Current concepts review

Otevřené zlomeniny tibie - souborný referát

Current Concepts Review: OpenTibial Fractures

Zlomeniny diafýzy femuru u dospělých: možnosti léčení a kontroverze

Femoral Shaft Fractures in Adults: Treatment Options and Controversies

Původní práce / Original papers

Funkční výsledky hřebování zlomenin střední části klíční kosti elastickým stabilním nitrodřeňovým hřebem (ESIN)

Functional Results Following Titanium Elastic-Stable Intramedullary Nailing (ESIN) of Mid-Shaft Clavicle Fractures

ALL-POLY standardní tibiální komponenta náhrady kolenního kloubu Walter-Motorlet v dlouhodobém hodnocení

All-Polyethylene Tibial Component in Walter-Motorlet Total Knee Arthroplasty. Long-Term Outcomes

Operační léčba zlomenin diafýzy humeru

Surgical Treatment of Humeral Diaphyseal Fractures

Excize člunkové kosti a čtyřrohá fúze zápěstí pomocí VA-LIF v léčbě degenerativních poúrazových změn zápěstního kloubu

Scaphoid Excision and Four-Corner Fusion using the Variable Angle Locking Intercarpal Fusion Plate for Treatment of Post-Traumatic Degenerative Changes of the Wrist

Transpedikulárna stabilizácia zlomenín hrudnej chrbtice

Pedicle Screw Fixation of Thoracic Spine Fractures

Kazuistika / Case report

Tumoru podobná afekce přednoží na podkladě retence dřevěného párátka.
Kazuistika

Tumour-Like Lesion of the Forefoot due to a Retained Toothpick Fragment.
Case Report

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 11. 2. 2014 v Parkhotelu Průhonice, restaurace Tarouca


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče