Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 6/2006, ročník 73


Původní práce / Original papers

Léčba hlubokých chondrálních defektů pately transplantací kultivovaných autologních chondrocytů

Therapy of Severe Chondral Defects of the Patella by Autologous Chondrocyte Implatation

Vyšetření zlomenin horního konce femuru magnetickou rezonancí (MR) - přínos pro praxi

Magnetic Resonance Imaging for Examination of Proximal Femoral Fractures: Its Constribution to Clinical Medicine

Masivní ruptura rotátorové manžety - srovnání mini-open a artroskopické rekonstrukce
Část 1. Mini-open technika

Massive Tears of Rotator Cuff - Comparison of Mini-Open and Arthroscopic Techniques
Part 1. Mini-Open Technique

Význam klasického rentgenového snímku při poranění pánve v době moderní CT diagnostiky

The Role of Plain Radiography in Pelvic Trauma in the Era of Advanced Computed Tomography

Kazuistika / Case report

Spontaneous Healing of Pathologic Humerus Fracture Caused by a Cartilaginous Tumor

Spontánní zhojení patologické fraktury kosti pažní v místě přítomnosti chrupavkového nádoru

Odtržení interkondylické eminence tibie - původní artroskopická metoda fixace pomocí K-drátů

Tibial Tubercle Avulsion Fracture - an Original Method of Fragment Fixation by K-Wires

Souborný referát / Current concepts review

Poranění pánevního kruhu

Pelvic Ring Injury

3D ultrasonografické vyšetřování pohybového aparátu

3D Ultrasonography for Examination of the Musculoskeletal System

Doškolování / In-service training

Rehabilitace po artroskopických náhradách předního zkříženého vazu

Rehabilitation after Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction

Recenze / Review

The Well-Cemented Total Hip Arthroplasty -Theory and Practice Steffen J. Breusch, Henrik Malchau (Eds.)

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

AO Regional Courses (Belek/Antalya, Turecko 27. - 31. 5. 2006)

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 19. 9. 2006 v hotelu IPVZ Praha 4, Budějovická

XXVII. Červeňanského dni

Významné ocenění prof. MUDr. Jaromíra Emra, CSc.

6th International Congres of the European Foot and Ankle Society

Praha, 14. - 16. září 2006


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

 

Petr Chládek
Femoroacetabulární impingement syndrom

Femoroacetabulární impingement syndrom

 

Ctibor Povýšil
Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Patomorfologie chorob kostí a kloubů