Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 6/2006, ročník 73


Původní práce / Original papers

Léčba hlubokých chondrálních defektů pately transplantací kultivovaných autologních chondrocytů

Therapy of Severe Chondral Defects of the Patella by Autologous Chondrocyte Implatation

Vyšetření zlomenin horního konce femuru magnetickou rezonancí (MR) - přínos pro praxi

Magnetic Resonance Imaging for Examination of Proximal Femoral Fractures: Its Constribution to Clinical Medicine

Masivní ruptura rotátorové manžety - srovnání mini-open a artroskopické rekonstrukce
Část 1. Mini-open technika

Massive Tears of Rotator Cuff - Comparison of Mini-Open and Arthroscopic Techniques
Part 1. Mini-Open Technique

Význam klasického rentgenového snímku při poranění pánve v době moderní CT diagnostiky

The Role of Plain Radiography in Pelvic Trauma in the Era of Advanced Computed Tomography

Kazuistika / Case report

Spontaneous Healing of Pathologic Humerus Fracture Caused by a Cartilaginous Tumor

Spontánní zhojení patologické fraktury kosti pažní v místě přítomnosti chrupavkového nádoru

Odtržení interkondylické eminence tibie - původní artroskopická metoda fixace pomocí K-drátů

Tibial Tubercle Avulsion Fracture - an Original Method of Fragment Fixation by K-Wires

Souborný referát / Current concepts review

Poranění pánevního kruhu

Pelvic Ring Injury

3D ultrasonografické vyšetřování pohybového aparátu

3D Ultrasonography for Examination of the Musculoskeletal System

Doškolování / In-service training

Rehabilitace po artroskopických náhradách předního zkříženého vazu

Rehabilitation after Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction

Recenze / Review

The Well-Cemented Total Hip Arthroplasty -Theory and Practice Steffen J. Breusch, Henrik Malchau (Eds.)

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

AO Regional Courses (Belek/Antalya, Turecko 27. - 31. 5. 2006)

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 19. 9. 2006 v hotelu IPVZ Praha 4, Budějovická

XXVII. Červeňanského dni

Významné ocenění prof. MUDr. Jaromíra Emra, CSc.

6th International Congres of the European Foot and Ankle Society

Praha, 14. - 16. září 2006


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče