Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 3/2015, ročník 82


Souborný referát / Current concepts review

Protéza hlavičky radia po zlomeninách hlavičky a krčku radia - přehled literatury a kvality důkazů

Radial Head Prosthesis after Radial Head and Neck Fractures - Current Literature and Quality of Evidence

Kontinuální pasivní pohyb v rehabilitaci kloubů po úrazech a operacích

Continuous Passive Motion in Joint Rehabilitation after Injury and Surgery

Původní práce / Original papers

Metastázová choroba femuru: výsledky ošetření nitrodřeňovým hřebem

Skeletal Metastatic Disease of the Femur: Results by Management with Intramedullary Nailing

Měření elasticity kompartmentu s použitím ultrazvukové tlakově závislé elastografie: metoda pro identifikaci pacientů s hrozícím kompartment syndromem

Measurement of Compartment Elasticity Using Pressure Related Ultrasound: A Method to Identify Patients with Potential Compartment Syndrome

Retrográdní hřebování tibie: anatomická studie chirurgické proveditelnosti implantace

Retrograde Tibial Nail: Anatomical Implantation and Surgical Feasibility Study

Dlouhodobé výsledky operačního řešení cervikální spondylogenní myelopatie pomocí "open-door" laminoplastiky

Long-Term Results of Surgery for Cervical Spondylotic Myelopathy Using Open-Door Laminoplasty

Transfixace nestabilních zlomenin hlezna Kirschnerovými dráty: indikace, technika provedení a výsledky

Kirschner WireTransfixation of Unstable Ankle Fractures: Indication, Surgical Technique and Outcomes

Intraartikulární augmentace parciální ruptury předního zkříženého vazu (ACL) nově vyvinutým UHMWPE biomateriálem v kombinaci s Hexalon AC L/PCL šrouby: ex vivo mechanické testování animálního modelu k

Intra-Articular Reinforcement of a Partially Torn Anterior Cruciate Ligament (ACL) Using Newly Developed UHMWPE Biomaterial in Combination with Hexalon ACL/PCL Screws: Ex-Vivo Mechanical Testing of an

Použití kultivovaných lidských autologních kmenových buněk kostní dřeně při rekonstrukci ruptury rotátorové manžety - studie bezpečnosti metody, předběžné výsledky

Use of Cultured Human Autologous Bone Marrow Stem Cells in Repair of a Rotator Cuff Tear: Preliminary Results of a Safety Study

Ohybová tuhost zubu čepovce po přední fixaci jedním tahovým šroubem - biomechanická studie

Odontoid Bending Stiffness after Anterior Fixation with a Single Lag Screw: Biomechanical Study

Kazuistika / Case report

Záchranná totální náhrada kyčle po dvou selháních Gamma 3 hřebu: kazuistika

Salvage Total Hip Arthroplasty after Two Gamma 3 Nail Failures: A Case Report

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 7. 4. 2015
v Parkhotelu Průhonice v restauraci Tarouca

34. výroční kongres European Paediatric Orthopaedic Society (EPOS)
15. - 18. duben 2015, Marseille, Francie


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

 

Petr Chládek
Femoroacetabulární impingement syndrom

Femoroacetabulární impingement syndrom

 

Ctibor Povýšil
Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Patomorfologie chorob kostí a kloubů