Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 1/2016, ročník 83


Doškolování / In-service training

Vyvažování úspěchu a rizik v ortopedické úrazové chirurgii: pohyb "na hraně" mezi hodnocením "dobrý" a riskantní snahou o "lepší"

Balancing Success and Risk in Orthopedic Trauma Surgery: The Ridge-Walking between Sound Accepting "Good" and Risky Striving for "Better"

Původní práce / Original papers

Osteochondrální zlomeniny kolena u skeletálně nezralých pacientů: krátkodobé výsledky operační fixace s použitím Omnitech šroubů

Osteochondral Fractures of the Knee in Skeletally Immature Patients: Short-Term Results of Operative Fixation using Omnitech Screws

Muskuloskeletální bolest a deficit vitaminu D u dětí: pilotní studie sledování terapie vitaminem D u muskuloskeletálních ortopedických onemocnění

Musculoskeletal Pain and Vitamin D Deficiency in Children: A Pilot Follow-up Study of Vitamin D Therapy in Musculoskeletal/Orthopedic Conditions

Srovnání výsledků operační léčby rhizartrózy metodou interpoziční artroplastiky dle Burtona-Pellegriniho a implantací trapeziometakarpální endoprotézy

Surgical Treatment for Advanced Rhizarthrosis. Comparison of Results of the Burton-Pellegrini Technique and Trapeziometacarpal Joint Arthroplasty

Dvojitá osteotomie I. metatarzu v léčení juvenilního hallux valgus - naše zkušenosti

Double Osteotomy of the First Metatarsal for Treatment of Juvenile Hallux Valgus Deformity - Our Experience

Porovnání výsledků konzervativní a operační léčby zlomenin spina iliaca anterior superior a spina iliaca anterior inferior u dětí a dospívajících

Anterior Superior and Anterior Interior Iliac Spine Fractures. Comparison of the Results of Conservative and Surgical Treatment

Význam deformit v sagitální rovině u zlomenin tibiálního plato na funkci a  stabilitu kolenního kloubu

The Effect of Sagittal Plane Deformities after Tibial Plateau Fractures to Functions and Instability of Knee Joint

Kazuistika / Case report

Etiologie talus bipartitus - jaký podíl má neonatální infekce?

Talus Bipartitus Etiology - Is Neonatal Infection Involved?

Septická sakroiliitida komplikovaná pseudoaneuryzmatem arteria iliaca interna - kazuistika

Septic Sacroiliitis Complicated by a Pseudoaneurysm of the Internal Iliac Artery. A Case Report

Liečba inveterovanej zadnej luxácie ramena anatomickou totálnou protézou

Chronic Locked Posterior Shoulder Dislocation Treated by Anatomical Total Shoulder Arthroplasty


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče