Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 3/2016, ročník 83


Souborný referát / Current concepts review

Standardní přístupy k acetabulu. Část 1: Kocherův-Langenbeckův přístup

Standard Approaches to the Acetabulum Part 1: Kocher-Langenbeck Approach

Původní práce / Original papers

Miniinvazivní osteosyntéza poranění pánve: CT studie rozměrů skeletu pánve

Minimal Invasive Fixation of Pelvic Injury: CT-Study of the Pelvic Bone Dimensions

Analýza oxidačního poškození explantovaných komponent náhrady kyčelního kloubu Beznoska/Poldi

Analysis of Oxidative Damage to Components Removed from Beznoska/Poldi Total Hip Replacements

Aloplastické materiály z pohledu jejich citlivosti ke kolonizaci bakteriemi

Alloplastic Materials and their Propensity to Bacterial Colonisation

Léčba osteochondrálních lézí hlezenního kloubu metodou implantace autologních chondrocytů

Management of Osteochondral Lesions of the Ankle Joint by Implantation of Autologous Chondrocytes

Pacient Specific Instruments (PSI) při implantaci TEP kolenního kloubu - roční výsledky prospektivní randomizované studie

Use of Patient Specific Instruments at Total Knee Arthroplasty. One-Year Results of a Prospective Randomised Study

Analýza umístění sustentakulárního šroubu při osteosyntéze zlomenin patní kosti: klinicko-radiologická studie

Positions of Sustentacular Screw in Osteosynthesis of Calcaneal Fractures: Clinical and Radiographic Study

Eastbourne Miami-J protokol: pilotní studie týmového léčení poranění krční páteře

Eastbourne Miami-J Protocol: a Pilot Study for the Care of Cervical Injuries in the Community

Kazuistika / Case report

Objemný ganglioneurom páteře a mediastina

Giant Ganglioneuroma of the Spine and Mediastinum

Izolovaná dislokovaná zlomenina akromiálního výběžku lopatky - kazuistika

Isolated Displaced Fracture of the Acromion - Case Report

Generalizovaná forma synoviální chondromatózy kolenního kloubu

Generalised Form of Synovial Chondromatosis of the Knee Joint

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Laudatio k životnímu jubileu prof. MUDr. Martina Krbce, CSc.

Prof. MUDr. Ivan Landor, CSc, šedesátiletý

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 5. 4. 2016
v Parkhotelu Průhonice

35. výroční kongres European Paediatric Orthopaedic Society (EPOS)
6. - 9. duben 2016, Řím, Itálie


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

 

Petr Chládek
Femoroacetabulární impingement syndrom

Femoroacetabulární impingement syndrom

 

Ctibor Povýšil
Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Patomorfologie chorob kostí a kloubů