Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 1/2007, ročník 74


Původní práce / Original papers

Revizní náhrada kolena po aseptickém uvolnění

Revision Knee Arthroplasty due to Aseptic Loosening

Computertomographically Determined Design Parameters for Optimized Fit of an Acetabular Reconstruction Cage

Parametry konstrukce optimálního usazení rekonstrukčního prstence acetabula stanovené pomocí CT

Výsledky operační léčby nestabilního poranění pánevního kruhu

Our Results of Surgical Management of Unstable Pelvic Ring Injuries

Transplantace kultivovaných autologních chondrocytů hlezenného kloubu

Autologous Chondrocyte Implantation in the Treatment of Cartilage Lesions of Ankle Joint

Řešení intrakapsulárních zlomenin krčku femuru pomocí proximálního femorálního hřebu

Treatment of Intracapsular Femoral Neck Fractures with the Use of a Proximal Femoral Nail

Totální endoprotéza kyčelního kloubu u postdysplastické koxartrózy:
Má typ jamky a její umístění vliv na životnost endoprotézy?

Total Hip Arthroplasty in Post-Dysplastic Hip Arthritis.
Can Type and Position of the Acetabular Component Influence Longevity of the Prosthesis?

Skafolunátní nestability zápěstí po zlomeninách distálního radia

Scapholunate Instability of the Wrist following Distal Radius Fracture

Předčasné aseptické uvolňování dříku CF 30

Early Aseptic Loosening of the CF 30 Femoral Stem

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Konference o septických komplikacích v ortopedii (Č. Budějovice)


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

 

Petr Chládek
Femoroacetabulární impingement syndrom

Femoroacetabulární impingement syndrom

 

Ctibor Povýšil
Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Patomorfologie chorob kostí a kloubů