Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 5/2016, ročník 83


Souborný referát / Current concepts review

Standard Approaches to the Acetabulum Part 3: Intrapelvic Approach

Standardní přístupy k acetabulu. Část 3: intrapelvický přístup

Původní práce / Original papers

Reduction Techniques for Trochanteric - and Subtrochanteric Fractures of the Femur: a Practical Guide

Technika repozice u trochanterických a subtrochanterických zlomenin femuru: praktický průvodce

Ipsilaterální zlomeniny pánve, acetabula a femuru - floating hip: naše výsledky a komplikace při léčení

Floating Hip Injuries: Treatment Outcomes and Complications

Terapie periprotetických zlomenin femuru po implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu

Treatment for Periprosthetic Femoral Fractures after Total Hip Arthroplasty

MR vyšetření skafolunátního vazu ve vysokém rozlišení s použitím mikroskopické cívky: srovnání s přímou MR artrografií a artroskopickými nálezy

High-Resolution MR Examination of the Scapholunate Ligament using a  Microscopic Coil: Comparison with Direct MR Arthrography and Arthroscopy Findings

Perilunátní poškození zápěstí

Perilunate Injuries to the Wrist

Konkomitantné poranenia skafolunátneho väzu pri zlomeninách distálneho rádia - perioperačná diagnostika a výsledky liečby

Injury to the Scapholunate Ligament in Distal Radius Fractures: Peri-Operative Diagnosis and Treatment Results

Operační korekce skoliózy: prodlužuje peroperační CT navigace trvání operace?

Surgical Correction of Scoliosis: Does Intraoperative CT Navigation Prolong Operative Time?

Sealing of Femoral Tunnel with Autologous Bone Graft Decreases Blood Loss

Utěsnění femorálního kanálu autologním kostním štěpem snižuje krevní ztrátu

Kazuistika / Case report

Zlomenina anatomického krčku humeru spojená se zadní luxací ramene - kazuistika

Fracture of the Anatomical Neck of the Humerus Associated with Posterior Shoulder Dislocation. Case Report

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 18. 9. 2016 v budově České národní banky u příležitosti XX. NK


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče