Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 6/2016, ročník 83


Editorial / Editorial

ACTA - jubileum časopisu

ACTA - the Jubilee

Souborný referát / Current concepts review

Léčení pakloubů tibie - současný stav a výhledy do budoucna

Treatment of Tibial Non-Unions - State of the Art and Future Implications

Spontánní šlachové ruptury v oblasti revmatické ruky

Spontaneous Tendon Ruptures in the Rheumatoid Hand

Původní práce / Original papers

Dlouhodobé funkční výsledky po periprotetických zlomeninách

Long-Term Function following Periprosthetic Fractures

Kalusdistrakce v léčení poúrazových defektů femuru a tibie

Callus Distraction in the Treatment of Post-Traumatic Defects of the Femur and Tibia

Kvantitativní analýza power Doppler obrazu laterální entezopatie humeru

Quantitative Analysis of Power Doppler Images in Lateral Humeral Enthesopathy

Periferní zlomeniny talu - střednědobé výsledky operační léčby

Peripheral Factures of the Talus. Mid-Term Results

Bilaterálna implantáciaTEP kolenného kíbu - krátkodobé funkčně výsledky

Bilateral Total Knee Arthroplasty. Short-Term Results

Kazuistika / Case report

Infekční zánět symfýzy (symphysitis pubis purulenta): pět kazuistik a přehled literatury

Infectious Inflammation of Pubic Symphysis (Symphysitis Pubis Purulenta): Five Case Reports and Literature View

Avulzní poranění společného začátku svalů zadní strany stehna - kazuistiky

Avulsion of the Proximal Hamstring Insertion. Case Reports

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

XX. Národní kongres ČSOT

Krst knihy

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 15. 11. 2016 v Parkhotelu Průhonice

15. Pracovní schůze Sekce dětské ortopedie při ČSOT


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

 

Petr Chládek
Femoroacetabulární impingement syndrom

Femoroacetabulární impingement syndrom

 

Ctibor Povýšil
Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Patomorfologie chorob kostí a kloubů