Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 1/2017, ročník 84


Souborný referát / Current concepts review

Jak zvolit mezi ocelovými a titanovými implantáty v ortopedické traumatologii. Část 1 - mechanické aspekty

How to Choose between the Implant Materials Steel and Titanium in Orthopedic Trauma Surgery: Part 1 - Mechanical Aspect

Artrodéza hlezna

Arthrodesis of the Ankle

Původní práce / Original papers

Opožděné hojení zlomenin distálního radia u diabetiků

Delayed Fracture Healing in Diabetics with Distal Radius Fractures

Význam náhrady kloubní plochy pately u totální náhrady kolenního kloubu při symptomatické valgózní degenerativní deformitě

The Importance of Patellar Resurfacing in Total Knee Arthroplasty for Symptomatic Valgus Degenerative Deformity

Ošetření zlomeniny zubu čepovce u starších pacientů metodou kompresní osteosyntézy a přední transartikulární stabilizací

Management of Odontoid Fractures with Compression Screw and Anterior Transarticular Screw Fixation in Elderly Patients

Hnisavé infekce páteře a přilehlých tkání: výsledky pětileté studie

Pyogenic Spinal Infections in Adults: A 5-Year Experience from a Tertiary Care Centre

Periprotetické infekce megaprotéz po resekcích kostních nádorů oblasti kolene

Periprosthetic Infection of the Knee Megaprosthesis following a Resection of Malignant Tumours around the Knee

Periprotetické zlomeniny femuru po implantaci aloplastiky kyčelního kloubu: naše výsledky a komplikace při léčení

Periprosthetic Femoral Fractures after Total Hip Replacement: Our Results and Treatment Complications

Dlouhodobé výsledky léčby zlomenin diafýzy femuru u dětí léčených Bryantovou vertikální trakcí

Long-Term Outcomes of the Treatment of Pediatric Femoral Shaft Fractures Treated with Bryant?s Vertical Traction

Kazuistika / Case report

Bilaterální asymetrická traumatická luxace kyčelních kloubů

Bilateral Asymmetric Traumatic Dislocation of Hip Joints

Simultánní traumatická ruptura ligamentum patellae a kontralaterální ruptura m. quadriceps femoris

Simultaneous Traumatic Rupture of Patellar Ligamentand Contralateral Rupture of Quadriceps Femoris Muscle


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče