Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 2/2007, ročník 74


Editorial

Původní práce / Original papers

Total Spondylectomy of C2: a New Surgical Technique

Totální spondylektomie C2: nová operační technika

Osteosyntéza zlomenin horního konce diafýzy femuru pomocí PFN-long

Osteosynthesis of Hip and Femoral Shaft Fractures Using the PFN-long

Bipolární endoprotéza kyčelního kloubu

Bipolar Hip Hemiarthroplasty

Dlouhodobé výsledky operačního řešení hallux valgus technikami zachovávajícími I. metatarzofalangeální kloub

Surgical Management of Hallux Valgus by Techniques Preserving the First Metatarsophalangeal Joint: Long-Term Results

Naše zkušenosti s endoprotetikou kolenního kloubu po tuberkulózní artritidě (1980-2005)

Our Experience with Total Knee Arthroplasty following Tuberculous Arthritis (1980-2005)

Kazuistika / Case report

Warfarinem vyvolaná hemoragická pseudocysta malé pánve u ženy s vrozeným genetickým defektem koagulace komplikovaná usuračním pseudoxantomem pánevní kosti napodobujícím Erdheim-Chesterovu nemoc

Warfarin-Induced Hemorrhagic Pseudocyst in the Pelvic of a Woman

Souborný referát / Current concepts review

Přesnost cílení kostních kanálů při plastice předního zkříženého vazu - přínos počítačové navigace

Accurate Placement of Bone Tunnels in Reconstruction of the Anterior Cruciate Ligament - a Contribution of Computer-Assisted Navigation

Doškolování / In-service training

Prevence žilního tromboembolismu v ortopedii podle 7. konference American College of Chest Physicians (ACCP)

Prevention of Venous Thromboembolism: the Seventh Conference American College of Chest Physician (ACCP)

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

AO DAVOS 2006

12. vánoční vinohradské sympozium

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 23.1. 2007 v hotelu IPVZ Praha 4, Budějovická

Třetí konference věnovaná chirurgii nohy

Pozvánky


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče