Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 3/2018, ročník 85


Původní práce / Original papers

Zavedení interdisciplinárního povinně volitelného předmětu "Páteř" v kurikulu univerzitního studia humánní medicíny

Establishing an Interdisciplinary Compulsory Elective Subject ´Spine´ in the Curriculum of the University Study Course of Human Medicine

Využití solidních interkalárních alloštěpů k rekonstrukci po resekcích primárních kostních nádorů

Use of Solid Intercalary Allografts for Reconstruction Following the Resection of Primary Bone Tumors

Srovnání klinických výsledků skupiny pacientů neartikulovaného a  artikulovaného spaceru při dvoudobé reimplantaci TEP kyčelního kloubu pro periprotetický infekt

Two-Stage Revision for Periprosthetic Infection of the Total Hip Arthroplasty: a Comparison of Two Methods

Indikace resekcí hlavic radia v traumatologii

Indication for Radial Head Resection in Traumatology

S2 alar-iliac šrouby při fixaci a korekci kombinovaných neuromuskulárních deformit páteře a pánve

S2 Alar-Iliac Screws in Fixation and Correction of Combined Neuromuscular Spinal and Pelvic Deformities

Ruptura distální šlachy musculus biceps brachii - korelace sonografických a  operačních nálezů, výsledky operační terapie

Tear of the Distal Biceps Brachii Tendon - Correlation of Ultrasound and Operative Findings, Surgical Therapy Results

Vliv odlehčující ortézy na dynamické parametry stojné fáze chůze u pacientů s  gonartrózou

Effect of Unloading Knee Brace on Dynamic Parameters of the Stance Phase of Gait in Patients with Knee Osteoarthritis

Artroskopická terapie chronické retrokalkaneární burzitidy - endoskopická kalkaneoplastika

Arthroscopic Treatment of Chronic Retrocalcaneal Bursitis - Endoscopic Calcaneoplasty

Příčinný vztah psychického stresu k akutní bolesti zad

Causal Relation of Psychical Stress to Acute Back Pain

Vplyv počítačovej navigácie na dlhodobé výsledky po implantáciách totálnych endoprotéz kolenného kíbu vykonaných menej skúseným operatérom

Long-Term Results of Computer-Navigated Total Knee Arthroplasties Performed by Low-Volume and Less Experienced Surgeon

Inovované žeberní dlahy Judetova typu - preklinická studie, první klinické zkušenosti

Innovated Judet Ribs Plates - Preclinical Study, First Clinical Experience

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zápis ze zasedání výboru ČSOT
konaného dne 10. 4. 2018 v Parkhotelu Průhonice

Zápis ze zasedání výboru ČSOT
konaného dne 16. 5. 2018 v Clarion Congress Hotelu Olomouc

Zápis z členské schůze ČSOT
konané dne 17. 5. 2018 v Clarion Congress Hotelu Olomouc

Vzpomínka na prim. MUDr. Jaroslava Vicha (1932 - 2018)


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče