Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 1/2019, ročník 86


Editorial / Editorial

Úvodní slovo nového předsedy ČSOT

Opening Remarks of the New CSOT Chairman

Původní práce / Original papers

Algoritmus léčby zlomenin pilonu - klinické a radiologické výsledky

Treatment Algorithm for Pilon Fracture - Clinical and Radiological Results

Faktory ovlivňující operační čas jednotlivých fází operace v korelaci s  celkovou operační dobou

Factors Affecting Operative Time Intervals for Lower Limb Arthroplasties - Correlation with Total Operative Time

Střednědobé výsledky léčení skluzů těžkého stupně při coxa vara adolescentium bez chirurgické luxace kyčelního kloubu

Mid-Term Results of Treatment of Severe Grades of Slipped Capital Femoral Epiphysis without Surgical Hip Dislocation

Rotační kinematika kolenního kloubu před a po implantaci unikompartmentální mediální náhrady, srovnání se zdravým kolenním kloubem

Rotational Knee Joint Kinematics before and after Unicompartmental Medial Arthroplasty, Comparison with a Healthy Knee Joint

Zhodnocení repozičních schopností expandibilního stentu při ošetření osteoporotických zlomenin Th/L páteře

Assessment of Reduction Abilities of an Expandable Stent in Treating Osteoporosis-Related Fractures of Th/L (Thoracolumbar) Spine

Nová metoda rekonstrukce předního zkříženého vazu kolenního kloubu pomocí hamstringů - klinická část

New Anterior Cruciate Ligament Reconstrucion Using Harmstring Tendon Grafts - Clinical Part

Střednědobé výsledky rekonstrukce Charcotovy neuropatické artropatie nohy u  diabetiků

Mid-Term Outcomes of Reconstruction of Charcot Foot Neuroarthropathy in Diabetic Patients

Súčasné trendy v liečbe intraartikulárnych zlomenin pátovej kosti

Current Concepts in the Treatment of Intra-Articular Calcaneal Fractures

Krátkodobé výsledky endoskopické ablace patní ostruhy u pacientů s plantární fasciitidou

Short-Term Outcomes of Endoscopic Treatment of Inferior Calcar Calcanei in Patients with Plantar Fasciitis

Rekonstrukce izolovaných zlomenin spodiny očnice nazoseptální chrupavkou

Reconstruction of Isolated Orbital Floor Fractures by Nasoseptal Cartilage

Osteoidní osteom v oblasti horní končetiny

Osteoid Osteoma of the Upper Extremity


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče