Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 3/2019, ročník 86


Původní práce / Original papers

Ekonomická analýza nákladů na hospitalizaci pacientů s infekční komplikací totální náhrady 1. část: totální náhrada kolenního kloubu

Economic Analysis of the Costs of Hospital Stay of Patients with Infection as a Complication of Total Replacements - Part 1: Total Knee Arthroplasty

Léčba akutních periprotetických infekcí postupem DAIR (debridement, antibiotics and implant retention) - úspěšnost a rizikové faktory selhání

Treatment of Acute Periprosthetic Infections with DAIR (Debridement, Antibiotics and Implant Retention) - Success Rate and Risk Factors of Failure

Augmentace thorakolumbální páteře kyfoplastikou - klinické výsledky po dvou letech

Kyphoplasty Augmentation in Thoracolumbar Spine - Clinical Outcomes after 2 Years

Deficit funkce ruky u pacientů s Dupuytrenovou kontrakturou a průběh rekonvalescence po palmární fasciotomii

Hand Function Deficiency in Patients with Dupuytren´s Disease and Course of Recovery after Palmar Fasciectomy

Poranění mediálních struktur u zlomenin hlezna - epidemiologické aspekty a  hodnocení výsledků léčby

Injury of Medial Structures in Ankle Fractures - Epidemiological Aspects and Outcomes of Treatment

Léčení periprotetických zlomenin distálního femuru

Treatment of Periprosthetic Distal Femoral Fractures

Resekce patní ostruhy operační cestou - naše zkušenosti

Open Heel Spur Surgery - Our Experience

Je kinezioterapie účinná pro zmírnění bolesti a ústup otoku po artroskopii ramena?

Is Kinesiotherapy Effective in Relieving Pain and Reducing Swelling after Shoulder Arthroscopy?

Kazuistika / Case report

Elektrická popálenina s rozsiahlym hlbokým defektom fronto-orbitálnej oblasti

Electrical Burn with an Extensive Deep Defect of the Fronto-Orbital Region

Role balonové endovaskulární okluze aorty (REBOA) při záchraně života u  pacientů s krvácením z pánve

Role of Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta (REBOA) to Save Life in Bleeding in a Patient with a Pelvic Ring Injury

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zápis ze zasedání výboru ČSOT
konaného dne 16. 4. 2019 v Parkhotelu Průhonice

Zápis ze zasedání výboru ČSOT
konaného dne 9. 5. 2019 v Clarion Congress Hotelu Praha 9

Zápis z jednání výboru ČSOT s primáři
konaného dne 9. 5. 2019 v Clarion Congress Hotelu Praha 9

Zápis z členské schůze ČSOT konané dne 10. 5. 2019
v Clarion Congress Hotelu Praha 9

XXIII. Národní kongres ČSOT


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče