Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 5/2019, ročník 86


Souborný referát / Current concepts review

Současné možnosti revmatochirurgie zápěstí a ruky

Current Options of Rheumatosurgery of the Hand and Wrist

Původní práce / Original papers

Predikce mortality pomocí CPS - komorbidity-polyfarmakoterapie skóre u  osteoporotických zlomenin kyčle

Prediction of the Mortality with Comorbidity - Polypharmacy Score in the Osteoporotic Hip Fractures

Národní registr endoprotéz kyčelního kloubu jako zrcadlo léčby vývojové dysplazie kyčle u novorozenců

National Register of Joint Replacement Reflecting the Treatment of Developmental Dysplasia of the Hip in Newborns

Studie vlivu pohlaví a věku na zlomeniny proximálního femuru ve dvou kulturně rozdílných státech

Study on the Effects of Sex and Age on Proximal Femoral Fractures in Two Culturally Diverse Countries

Celotělové CT a další zobrazovací metody při vyšetření pacienta s  polytraumatem - výsledky dotazníkové studie mezi traumacentry v České republice

Whole-Body CT Scan and Other Imaging Techniques in Examining Polytrauma Patients - Outcomes of a Questionnaire Survey of Trauma Centres in the Czech Republic

Význam rtg lebky při poraněních hlavy

Importance of Skull X-ray in Head Trauma

Rekonstrukce paréz dolní končetiny po zlomeninách pánve svalovými transfery

Reconstruction of Lower Extremity Palsy after Pelvic Fractures with the Muscle Transfers

Akutní poranění postranního ulnárního vazu základního kloubu palce - primární ošetření suturou pomocí měkké mini kotvy (JuggerKnot™)

Acute Total Ulnar Collateral Ligament Injuries of Thumb - Primary Repair with Mini Soft Suture Anchor (JuggerKnot™)

Artrodézy interfalangeálních kloubů ruky pomocí zevního fixátoru při řešení stavů po proběhlé septické artritidě

Arthrodesis of Interphalangeal Joints of the Hand by an External Fixator in Managing Conditions Resulting from Septic Arthritis

První zkušenosti s náhradou hlavice radia

Our Initial Experience with Radial Head Replacement

Kazuistika / Case report

Bilaterálna traumatická luxácia bedrových kíbov po autonehodě?

Bilateral Dislocation of the Hip Joints after a Car Accident?

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zápis ze zasedání výboru ČSOT
konaného dne 17. 9. 2019 v Parkhotelu Průhonice


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče