Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 3/2007, ročník 74


Editorial

Souborný referát / Current concepts review

Ethical Considerations in the Orthopaedic Relationship with Industry

Etické aspekty vztahu ortopedie a "industrie"

Původní práce / Original papers

Využití muskulárního laloku při léčení infikovaných zlomenin a chronické osteomyelitidy v oblasti bérce a hlezna

Muscle Flap Transfer of the Treatment of Infected Tibial and Malleolar Fractures and Chronic Osteomyelitis of the Tibia

On the Outcome of Computer-assisted Total Knee Replacement

Výsledky totální endoprotézy kolena počítačovou navigací

10-ročné skúsenosti s individuálnou TEP podľa Aldingera - zhodnotenie výsledkov

Ten-Year Experience with the Aldinger Custom-made Total Hip Arthroplasty: Evaluation of the Results

Intraartikulární analgetická směs po rekonstrukci předního zkříženého vazu

Intra-Articular Analgesia after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction

Poranění krční páteře u pacientů nad 65 let

Cervical Spine Injuries in Patients over 65 Years Old

Zkušenosti s použitím necementované jamky Beznoska typu "ježek" na ortopedickém oddělení Nemocnice Pelhřimov

Use of Uncemented Beznoska Acetabular Cup - Mid-Term Results at the Orthopedic Ward in Pelhřimov

Kazuistika / Case report

Seizure-induced Muscle Force Can Caused Lumbar Spine Fracture

Epileptický záchvat s následkem fraktury bederní páteře

Tuberkulózní koxitida - stupně postižení (soubor kazuistik)

Different Forms of Tuberculous Hip Arthritis (Case Study)

Doškolování / In-service training

Může mít nová CT klasifikace zlomenin acetabula význam pro klinickou praxi?

Can the New CT-Based Classification of Acetabular Fractures Be Useful for Clinical Practice?

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zápis z plenární schůze AOAA CZ konané dne 18.1. 2007 v Parkhotelu Plzeň

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 28. 3. 2007 v hotelu IPVZ Praha 4, Budějovická


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

 

Petr Chládek
Femoroacetabulární impingement syndrom

Femoroacetabulární impingement syndrom

 

Ctibor Povýšil
Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Patomorfologie chorob kostí a kloubů