Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 4/2020, ročník 87


Souborný referát / Current concepts review

Artrodéza hlezna - přehled současných technik a výsledků

Ankle Arthrodesis - a Review of Current Techniques and Results

Triage pacientů při katastrofách a hromadných neštěstích

Patient Triage in Disasters and Mass Casualty Incidents

Původní práce / Original papers

Vliv primární a revizní totální endoprotézy kyčelního kloubu na kinematiku chůze

Effect of Primary and Revision Total Hip Arthroplasty on Gait Kinematics

Spolehlivost hodnocení vyšetření na magnetické rezonanci po ošetření chondrálních defektů kolenního kloubu

Reliability of the Evaluation of MRI Examinations after the Treatment of Chondral Defects in the Knee Joint

Léčení subtrochanterických zlomenin, naše zkušenosti, komplikace

Treatment of Subtrochanteric Fractures, Our Experience, Complications

Porovnanie dvojskrutkového implantátu a antirotačnej čepele pri liečbe trochanterických zlomenin femuru

Comparison of 2-Screw Implant and Antirotational Blade Implant in Treatment of Trochanteric Fractures

Bezpečnost a účinnost intraartikulární injekce 20 mg/2 ml hyaluronové kyseliny v konzervativní paliativní léčbě osteoartrózy kolenního kloubu

Safety and Efficacy of Intra-Articular 20 mg/2 ml Hyaluronic Acid Injection for the Non-Operative Palliation Treatment of Osteoarthritis of the Knee Joint

Lepší funkční výsledky reverzní artroplastiky ramena ve srovnání s  hemiartroplastikou u zlomenin proximálního humeru u starších pacientů

Improved Functional Outcomes with Reverse Shoulder Arthroplasty Compared to Hemiarthroplasty after Proximal Humeral Fractures in the Elderly

Léčení osteoid osteomu v neobvyklých lokalizacích

Management of Osteoid Osteoma in Unusual Locations

Kazuistika / Case report

Tetanus stále aktuální

Tetanus Still Current

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zápis z jednání výboru ČSOT
konaného dne 9.6.2020 v 15.30 h v Parkhotelu Průhonice


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče