Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 5/2020, ročník 87


Souborný referát / Current concepts review

Biomechanika osteosyntézy periprotetických zlomenin femuru po aloplastice kyčelního kloubu

Biomechanics of Osteosynthesis in Periprosthetic Femoral Fractures Following Total Hip Arthroplasty

Ruptúra predného krížneho vázu a manuálně vyšetřenie

Clinical Assessment of Anterior Cruciate Ligament Rupture

Původní práce / Original papers

Analýza genové exprese v tkáni pakloubu u vrozeně krátkého femuru, úvodní studie a první zkušenosti

Analysis of Gene Expression of Pseudoarthrosis Tissue in Congenital Short Femur, Initial Study and First Exprerience

Příčiny změn spektra zlomenin acetabula v posledních 20 letech

Causes of Changes in the Spectrum of Acetabular Fractures in the Last 20 Years

Klinický a radiologický přehled minimálně sedmiletých výsledků polostištěné náhrady krčního disku s artikulací keramika-keramika

Clinical and Radiological Review of a Semi-Constrained Cervical Disc Replacement with a Ceramic-Ceramic Articulation with a Minimum Seven Years Follow-Up

Výsledky chirurgické a konzervativní léčby pacientů s ramenním impingement syndromem - prospektivní srovnávací klinická studie

Outcome of Surgical and Conservative Treatment of Patients with Shoulder Impingement Syndrome - a Prospective Comparative Clinical Study

Význam 3D modelování v edukaci mladých ortopedů při léčení deformit nohy

The Role of 3D Modeling in Education of Orthopedic Trainees for the Treatment of Foot Deformities

Porovnání klinických a radiologických výsledků použití dvou typů fixace u  distální "chevron" osteotomie u hallux valgus - dva K-dráty versus fixace jedním šroubem

Comparison of Clinical and Radiological Results of Two Fixation Materials after Distal Chevron Osteotomy for Hallux Valgus? - Two Kirschner Wires versus Single Screw Fixation

Kazuistika / Case report

Vzácná cévní komplikace po náhradě předního zkříženého vazu

Rare Vascular Complication after ACL Reconstruction

Poranění sestupné hrudní aorty při blokové zlomenině žeber

Descending Thoracic Aortic Injury in Flail Chest

Akútna končatinová ischemia po náhradě bedrového kÍbu u rizikového pacienta - môže za to kyselina tranexamová?

Acute Limb Ischemia after Total Hip Arthroplasty in a High-Risk Patient - Is Tranexamic Acid to Blame?

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Profesor Oldřich Čech

Zápis ze zasedání Výboru ČSOT,
neděle 13. 9. 2020, Best Western Premier Hotel International, Brno

Usnesení z členské schůze
konané dne 14. 9. 2020 v Best Western Premier Hotel Brno, 17.15 - 18.40 hod.


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče