Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 6/2020, ročník 87


Původní práce / Original papers

Vývoj kyčelních kloubů konzervativně léčených pro kyčelní dysplazii metodou overhead trakce - klinické a rentgenologické hodnocení po dosažení skeletální zralosti

Development of Hip Joints Treated Non-operatively for Developmental Dysplasia of the Hip by Overhead Traction - Clinical and Radiographic Assessment after Reaching Skeletal Maturity

Výsledky revizí acetabulární komponenty TEP kyčle s defekty Paprosky 3a a 3b pomocí trabecular metal tantalových implantátů 2-10 let po operaci

Outcomes of Revisions of the Acetabular Component of THA with Paprosky Type 3a and 3b Defects Using Tantalum Trabecular Metal Implants 2-10 Years Postoperatively

Moderní léčení recidivující patelofemorální instability - rekonstrukce mediálního patelofemorálního ligamenta a transpozice tuberositas tibiae

Modern Treatment of Recurrent Patellofemoral Instability - Combined Medial Patellofemoral Ligament Reconstruction and Tibial Tubercle Transfer

Derotační intertrochanterická osteotomie u habituální luxace pately

Derotational Intertrochanteric Osteotomy in Habitual Dislocation of the Patella

Skrytá poranění zadního segmentu pánve u starých pacientů se zlomeninou ramének stydké kosti

Occult Injuries to Posterior Pelvic Segment in Elderly Patients with Pubic Rami Fractures

Výhody a úskalí stabilizace suprakondylických zlomenin humeru u dětí pouze z  laterálního přístupu

Advantages and Pitfalls of Stabilisation of Supracondylar Humerus Fractures in Children by Lateral Approach Only

Otevřené incizní biopsie a ultrazvukově navigované punkční biopsie nádorů pohybového aparátu v oblasti končetin

Open Incisional Biopsy and Ultrasound-Guided Core Needle Biopsy of Extremity-Localized Musculoskeletal Tumors

Optimální způsob podání tranexamové kyseliny u diabetiků a obézních pacientů - data z randomizované klinické studie

Optimal Route for Tranexamic Acid in Diabetics and Obese Patients Undergoing Primary Total Knee Arthroplasty - a Data from Randomized Study

Porovnání připravenosti nemocnic na řešení krizového stavu při hromadném neštěstí v závislosti na indexu lidského rozvoje dané země

Comparison of Hospital Preparedness to Deal with Crisis Situations in Mass Casualty Incidents According to the UN Human Development Index

Kazuistika / Case report

Kovový otěr s otravou kobaltem a poškozením srdce jako komplikace TEP kyčelního kloubu

Metal Debris with Cobalt Intoxication and Heart Damage as a THA Complication

Vzácná cévní komplikace po náhradě předního zkříženého vazu

Rare Vascular Complication after ACL Reconstruction

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

XXIV. Národní kongres ČSOT, Brno 2020


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče