Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Aktuální číslo

Číslo 6/2022, ročník 89

Původní práce / Original papers

Hemiartroplastika ramenního kloubu SMR® typu Stemless: operační technika a souhrn šestiletých zkušeností

Stemless Hemiarthroplasty of the Shoulder Using the SMR® System: Summary of Six-Year Experience and Surgical Technique

Artroskopická Bankartova operace se současnou remplissage: funkční výsledky, riziko selhání

Arthroscopic Bankart Repair with Remplissage for Anterior Instability: Functional Outcomes, Risk of Failure

Srovnání modifikací prolongace femuru a bérce u dětí

Comparison of Modifications of Femoral and Tibial Lengthening in Children

Klinický výsledek individuálně vyrobených implantátů u primární a revizní artroplastiky kyčle

The Clinical Outcome of Custom-Made Implants in Primary and Revision Hip Arthroplasty

Vliv pandemie Covid-19 na závažné úrazy ošetřované v traumacentru I. typu

Effect of COVID-19 Pandemic on Major Trauma Treated at a Level I Trauma Centre

Kazuistika / Case report

Hluboká žilní trombóza po konzervativní léčbě klavikulárních zlomenin u Covid-19 negativních dětí: dvě kazuistiky

Deep Venous Thrombosis after Conservative Treatment of Clavicular Fracture in COVID-19 Negative Children: Two Case Reports

Časně nastupující rychle progredující osteoartróza kyčle u mladé atletky

Early Onset Rapidly Progressive Osteoarthritis of the Hip in a Young Athlete

Obrovskobuněčný nádor proximálního článku: zpráva o dvou případech léčených dvěma různými metodami a přehled literatury

Giant Cell Tumor of the Proximal Phalanx: Report of two Cases Treated by Two Different Methods and Review of the Literature

Poranění pánve o roh koňského sedla

A Saddle-Horn Injury of the Pelvis

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zápis z členské schůze České společnosti pro ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí
se sídlem Budínova 67/2, 180 00 Praha 8-Libeň

Zápis ze schůze Výboru ČSOT
konané dne 22. 11. 2022 od 16.00 hod. v Parkhotelu Průhonice


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče